Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć

Dodano przez MOPS Kalisz, 2022-11-25 12:58:44

Od ponad 30 lat, każdego roku, w okresie od 25 listopada do 10 grudnia jest organizowana Międzynarodowa Kampania "16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć".

Daty Kampanii nie są przypadkowe: 25 listopada jest Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia jest Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. W „16 dniach" mieści się także 1 grudnia - Światowy Dzień AIDS oraz 6 grudnia - rocznica masakry w Montrealu - zastrzelenia przez młodego mężczyznę motywowanego nienawiścią do kobiet i sprzeciwem wobec ich emancypacji kilkunastu absolwentek, które miały odebrać dyplomy ukończenia uczelni technicznej. Organizatorzy i realizatorzy Kampanii chcą podkreślić, że przemoc wobec kobiet jest naruszaniem praw człowieka, a odpowiedzialność za jej przeciwdziałanie i powstrzymanie spoczywa na instytucjach publicznych i państwach.

Przez minione 30 lat Kampania była realizowana przez instytucje i organizacje na całym świecie, w celu wyeliminowania przemocy ze względu na płeć oraz podniesienie świadomości społecznej. Ma również na celu wyrażanie braku akceptacji dla wszelkich form przemocy i uwolnienia społeczeństwa od mitów i stereotypów, które ciągle jeszcze są mocno zakorzenione w naszym środowisku.

Międzynarodowa Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć w 2022 roku  kontynuuje temat z roku ubiegłego, dotyczący zakończenia kobietobójstwa, zwracając szczególnie uwagę na te grupy kobiet, które są bardziej narażone na przemoc i zabójstwa.

Pogotowie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia od momentu powstania (1995 r.) gromadzi dane dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie. Realizuje projekt pn. "Czarna Księga Ofiar Przemocy Domowej w Polsce 2021”, w którym są informacje odnoszące się zarówno do skali zjawiska, jak i jego specyfiki, czynników towarzyszących przemocy, dane dotyczące osób korzystających ze wsparcia z powodu doświadczanej/ doświadczonej przemocy, jak i programów oddziaływań wobec osób stosujących przemoc. Zawiera informacje o śmiertelnych zdarzeniach związanych z przemocą w rodzinie: zabójstw, samobójstw, samobójstw rozszerzonych oraz tajemniczych zaginięć, za którymi być może stoją zabójstwa wewnątrzrodzinne. Tragiczne zdarzenia, w których giną również dzieci. Najmłodsze, bezbronne i niewinne....

Niestety dane nie są pełne, ponieważ organy ścigania czy wymiar sprawiedliwości nie gromadzi takich danych, gdzie zabójstwo czy samobójstwo może mieć związek przyczynowo -skutkowy z występującą w rodzinie przemocą.

Tytuł raportu: „Teraz koniec z Tobą”- to słowa wypowiedziane przez sprawcę przemocy do żony przed dokonaniem na niej zabójstwa.

W ramach 16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet zachęcamy do noszenia białej wstążki, która jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także jest osobistym zobowiązaniem noszącego białą wstążkę mężczyzny, że nigdy nie będzie stosował, akceptował lub milczał na temat przemocy wobec kobiet.

Zatem, począwszy od 25 listopada do 10 grudnia pokażmy swój sprzeciw w kwestii przemocy wobec kobiet, nośmy białą wstążkę

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu przyłącza się co roku do Międzynarodowej Kampanii "16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć". 

Ośrodek prowadzi schronisko dla ofiar przemocy w rodzinie, który jest czynny całą dobę, w którym każda osoba doznająca przemocy w rodzinie może uzyskać bezpieczne schronienie. Ośrodek zapewnia obsługę Zespołowi Interdyscyplinarnemu, który prowadzi procedurę "Niebieskie Karty" w rodzinach, w których zachodzi podejrzenie, że występuje przemoc.  Ośrodek zapewnia specjalistyczną pomoc zarówno osobom doświadczającym przemocy jak i stosującym przemoc w rodzinie przez specjalistę i superwizora Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.

W bieżącym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu realizuje Kampanię "MOC Pluszowego Misia", która ma na celu podniesienie społecznej świadomości na temat zjawiska przemocy w rodzinie,  o konieczności przeciwdziałania wszelkim rodzajom przemocy, o MOCY jaka jest w miłości, dobroci, przyjaźni, otwartości. Pokazanie społeczności lokalnej, że świat bez przemocy jest możliwy, ale by ta wizja stała się rzeczywistością, konieczne są niezłomność, niezrównana odwaga i wspólne działanie.