Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA

I PRZEMOC W RODZINIE


1. Co to jest przemoc w rodzinie?

Przemoc w rodzinie może pojawić się w życiu każdej osoby, bez względu na jej wiek, płeć, poziom wykształcenia, pochodzenie czy status materialny. Żadna osoba, która doświadcza przemocy nie jest skazana na jej doznawanie.


Zgodnie z ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie „przemoc to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym i psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.2. Czym jest przemoc?

Przemoc w rodzinie to każde celowe działanie lub brak działania, na przykład zaniedbania, które powodują krzywdę i cierpienie fizyczne albo psychiczne członka rodziny. Sprawca przemocy wykorzystuje przewagę nad ofiarą i narusza jej podstawowe prawa, takie jak godność, wolność i nietykalność cielesną.


3. Formy przemocy

 • przemoc fizyczna– jeśli ktoś cię bije, popycha, szarpie, kopie, dusi, uderza

 • przemoc psychiczna– jeśli ktoś cię obraża, wyzywa, poniża, nie pozwala na kontakt z bliskimi, kontroluje twoje działania, stale krytykuje,

 • przemoc seksualna– jeśli ktoś cię molestuje, zmusza do współżycia lub jakichkolwiek innych zachowań seksualnych,

 • inne zachowania– na przykład jeśli ktoś, od kogo jesteś zależny, pozbawia cię opieki, której potrzebujesz, zmusza do picia alkoholu, brania narkotyków.

Ofiarą przemocy w rodzinie może być każdy– dziecko, osoba z niepełnosprawnościami, małżonek, partner, osoba starsza.

4. Cykle przemocy

Zjawisko przemocy w rodzinie nie ma charakteru liniowego w tym znaczeniu, ze do aktów przemocy dochodzi nieustannie. Akty przemocy są najczęściej poprzedzone różnej długości okresami napięcia pomiędzy stronami, a po akcie przemocy następuje różnej długości okres względnej poprawności relacji. Tak powtarzający się schemat występowania przemocy skłonił naukowców do stworzenia teorii cyklów przemocy. Składa się na nie :

a. Faza narastającego napięcia

charakteryzują ją pojawianie się coraz większej liczby sytuacji konfliktowych i narastające napięcie w związku. Sprawca przemocy staje się coraz bardziej drażliwy, ofiara przemocy stara się opanować sytuację, tłumaczy zachowania sprawcy.
b. Faza ostrej przemocy

zachowania sprawcy stają się nieprzewidywalne, gwałtowne, często wpada w szał. Dochodzi do zachowań agresywnych i stosowania przemocy.
c. Faza miodowego miesiąca

sprawca przeprasza ofiarę za wybuch przemocy, znajduje zewnętrzne powody swojego zachowania. Dba o ofiarę, spędza z nią czas, utrzymuje satysfakcjonujące kontakty seksualne. Ofiara zaczyna wierzyć, że sprawca się zmieni.

Zarówno przebieg wymienionych stadiów jak i czas trwania, a także powtarzalność występowania może być bardzo różna.


5. Kto może skorzystać z pomocy?

Każdy , kto doznaje przemocy w rodzinie.

PAMIĘTAJ, ŻE NA PRZERWANIE PRZEMOCY W RODZINIE NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO.


6. Gdy problem przemocy dotyczy Ciebie

Nie bój się szukać pomocy.

Przed doznawaniem przemocy ze strony bliskich osób można się bronić – trzeba jednak przerwać milczenie i zwrócić się po pomoc do specjalistów.

Pamiętaj, że nic nie usprawiedliwia przemocy. Nie czekaj bezczynnie na zmianę, bo ta może nigdy nie nadejść. Przerwij swoje cierpienie. Juz dziś przemocy powiedz NIE.

Przełam wstyd i lęk, wezwij policję, załóż Niebieską Kartę.


7. Gdzie szukać pomocy w Kaliszu jeżeli jesteś osobą doznającą przemocy domowej:

 • skontaktuj się z pracownikiem socjalnym zgodnie z Twoim miejscem zamieszkania (wykaz telefonów znajdziesz na stronie internetowej BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu w zakładce :Dane adresowe ). Dzwoniąc podaj nazwę ulicy na której zamieszkujesz. Zostaniesz skierowany do pracownika socjalnego odpowiedniego rejonu opiekuńczego. / Spis telefonów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu),;

 • skontaktuj się z Działem Interwencji Kryzysowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu przy ul. Granicznej 1, tel. 503-414-661; skontaktuj się z psychologiem, tel. 503 -414- 654

 • zgłoś się do Zespołu Interdyscyplinarnego w Kaliszu mieszczącego się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu przy ul. Granicznej 1, tel. 503-415-768, 503-414-738;

 • poinformuj dzielnicowego o doświadczaniu przemocy http://www.kalisz.policja.gov.pl/wl7/kontakt/dzielnicowi-kalisz/39767,Dzielnicowi-Kalisz.html ;

 • gdy w Twoim domu dochodzi do awantur nie bój się wzywać Policję (poinformuj policjanta o doświadczaniu przemocy domowej);

 • uzyskaj zaświadczenie lekarskie. Jeśli doznajesz przemocy fizycznej możesz zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu i poprosić o bezpłatne zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie. Wzór bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego https://sip.lex.pl/wzory-i-narzedzia/wzory/zaswiadczenie-lekarskie-o-przyczynach-i-rodzaju-uszkodzen-ciala-zwiazanych-z-318925104 lub skontaktuj się z lekarzem sądowym w celu uzyskania obdukcji, która jest odpłatna.

  Wykaz lekarzy sądowych w Kaliszu http://www.kalisz.so.gov.pl/index.php?id=181&id2=106 ;

 • uzyskaj schronienie. Jeżeli uciekasz przed sprawcą przemocy, możesz znaleźć schronienie w Schronisku dla osób będących ofiarami przemocy w rodzinie mieszczacym się w Kaliszu, ul. Granicznej 1- wejście C . Ośrodek zapewnia schronienie i specjalistyczną pomoc, między innymi psychologiczną, socjalną. Możesz tam zostać do trzech miesięcy. https://www.poznan.uw.gov.pl/wsparcie-osob-doswiadczajacych-przemocy-w-okresie-epidemii-koronawirusa.

 • jeśli osoba stosująca wobec Ciebie przemoc nadużywa alkoholu możesz zgłosić ten problem do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu https://www.bip.kalisz.pl/index.php?id=1700&s=1710&file=mkrpa.htm , Obsługą prac Komisji zajmuje się:
  Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
  Urzędu Miasta Kalisza
  ul. Kościuszki 1a
  tel. +48 62 7654492 w godzinach pracy urzędu.
  e-mail:wssm@um.kalisz.pl

 • Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem lub byłeś świadkiem przestępstwa (przeciwko mieniu, zdrowiu, lichwy, alimentacyjnego, komunikacyjnego, na tle seksualnym i inne) nie dawniej niż 5 lat temu i potrzebujesz wsparcia – zgłoś się do Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem ul. Kościuszki 24- budynek B, tel. 62 72 32 006 .Otrzymasz bezpłatna pomoc

8. Przemoc w czasie pandemii :

W okresie epidemii wirusa SARS-CoV-2 :

II POMOC DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

WAŻNE ADRESY

 1. Zespół Interdyscyplinarny w Kaliszu
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu Dział Interwencji Kryzysowej ul. Graniczna 1, pok. 103-106, tel.: 503-414-768, 503-414-738

  adres e-mail: mops.dik@mops-kalisz.pl

 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu
  ul.
  Obywatelska 4, 62-800 Kalisz, tel. 62-7574510, 506-161-878; email sekretariat@mops-kalisz.pl, fax 62-7576366

  - Dział Interwencji Kryzysowej, ul. Graniczna 1, tel. 503-414661-całodobowo,

  - Dział Pomocy Środowiskowej, ul. Graniczna 1 tel. 506-161-287, godz. 7.30-15.30
  adres e-mail: sekretariat@
  mops-kalisz.pl
  strona internetowa: www.
  mops-kalisz.pl

 3. Ośrodek dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Kaliszu,

  ul. Kościuszki 24- budynek B, tel, tel. 62-72 32 006- infolinia całodobowa

  czynne: poniedziałek- czwartek godz. 8.00-20

  piątek 8.00-16.00

  sobota 8.30-12.30

  Przy punkcie mieszkania interwencyjne czynne całodobowo.

  Strona internetowa www.pokrzywdzeni-kalisz.orione.pl

 4. Komenda Miejska Policji w Kaliszu
  ul.
  Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz, tel.: 62 76 55 900 lub 47 77 51 900 (centrala telefoniczna) lub 62 76 55 240 , 47 77 51 240 (oficer dyżurny);
  Wydział Prewencji
  i Profilaktyki Społecznej 62 76 55 460 lub 47 77 51 460.

  Wydział Dochodzeniowo – Śledczy tel. 62 76 55 360 lub 47 77 51 360, 62 76 55 364 lub 47 77 51 364
  strona internetowa:
  http://www.kalisz.policja.gov.pl/wl7/kontakt/dane-teleadresowe-kmp-w/197601,Dane-teleadresowe-KMP-w-Kaliszu.html
  * Nastąpiła zmiana numerów do Policji – wybierając numer stacjonarny do wybranej jednostki Policji wybieramy 47 a później numer stacjonarny.

 5. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu

  Urząd Miasta Kalisza, ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
  strona internetowa: https://www.bip.kalisz.pl/index.php?id=1700&s=1710&file=mkrpa.htm

 6. Prokuratura Rejonowa w Kaliszu
  Plac Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz

  tel. (62) 589-07-00

WAŻNE TELEFONY INTERWENCYJNE

1. Całodobowy Ogólnopolski telefon
DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
"NIEBIESKA LINIA" - 800 12 00 02 http://www.niebieskalinia.org/


2. Całodobowy TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - 116 111- ANONIMOWO, BEZPŁATNIE, CHĘTNIE , CIERPLIWIE, DYSKRETNIE https://116111.pl/

3. Pomoc DLA RODZICA I NAUCZYCIELA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI - 800 100 100 https://800100100.pl/dla-rodzicow


3. TEL. 112
Bezpłatny i całodobowy numer alarmowy

4. TEL. 801 120 002
(czynny od pon. do sob. 10.00–22.00, niedz. 10.00–16.00.
Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”

5. TEL. 22 668 70 00
Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „NIEBIESKA LINIA”

6. TEL 22 621 35 37
Centrum Praw Kobiet

telefon zaufania dla kobiet dotkniętych przemoc i dyskryminacją

7. TEL. 600 070 717
Całodobowy telefon interwencyjny dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie Fundacja Centrum Praw Kobiet

8. TEL. 22 628 99 99
Telefon zaufania - La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

9. TEL 116 111
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
(Fundacja Dzieci Niczyje)

10. TEL 800 12 12 12
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

11. TEL 800 100 100
Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci
(Fundacja Dzieci Niczyje)

12. TEL 800 112 800
TELEFON NADZIEI – Infolinia Oddziału Interwencji Kryzysowej dla kobiet w ciąży i matek w trudnej sytuacji życiowej.

13. TEL 800 120 148
Anonimowa Policyjna Linia Specjalna
(czynny całą dobę; połączenie bezpłatne)

14. TEL 22 27 61 72
Dla dzieci i nastolatków zaniedbanych, seksualnie wykorzystywanych, których rodzice piją - telefon Stowarzyszenia OPTA
(w godzinach 10.00-16.00)

15. TEL 62 764 22 60
Telefon Stowarzyszenia KARAN Kalisz (problemy narkotykowe)

16. TEL 801 199 990
Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania
(czynny codziennie w godzinach 16.00-21.00; koszt jak za połączenie lokalne niezależnie od jego trwania)

17. TEL. 801 889 880
TELEFON ZAUFANIA UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE
dla osób, które mają problem lub też zastanawiają się, czy mają problem z uzależnieniami behawioralnymi (hazard, alkohol, narkotyki, seks, komputer, internet, praca, zakupy, jedzenie). Dla osób bliskich osobom uzależnionym – rodziny, przyjaciół, znajomych.

18. TEL. 22 654 70 70
LINIA WSPARCIA, GDY ZAGINĄŁ CZŁOWIEK Fundacja ITAKA
całodobowy

19. TEL. 116 000
TELEFON ALARMOWY W SPRAWIE ZAGINION
EGO DZIECKA I NASTOLATKA
bezpłatny

20. TEL 116 123
TELEFON
ZAUFANIA DLA OSÓB W KRYZYSIE EMOCJONALNYM (DLA OSÓB DOROSŁYCH)
bezpłatny

21. TEL. 801 615 005
INFOLINIA DYZURNET.PL
Jeśli natknąłeś się w Internecie na pornografię dziecięcą lub inne nielegalne treści, takie jak rasizm czy ksenofobia, nie ignoruj ich! Zgłoś je anonimowo.
Koszt połączenia lokalnego

22. TEL. 801 14 0 0 68
POMARAŃCZOWA Linia –
INFOLINIA pomocy rodzicom, których dzieci upijają się

23. TEL. 22 543 99 99

DLA ZAGROŻONYCH PRZEZ SEKTY RELIGIJNE
Telefon obsługiwany przez Dominikański Ośrodek Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych, czynny we wtorki w godz. 17.00-19.00

24. TEL. 22 484 88 01
Antydepresyjny Telefon Zaufania Centrum ITAKA


III KONSULTACJE PSYCHOLOGA I WIZYTY W ŚRODOWISKU

Aby skorzystać ze spotkania z psychologiem nie trzeba skierowania. Można zadzwonić, bądź przyjść do Działu Interwencji Kryzysowej ul. Graniczna 1 i zapisać się na spotkanie, niektórzy klienci są kierowani przez pracowników socjalnych, bądź innych specjalistów – ale zawsze wyrażają zgodę na to spotkanie.


Podczas konsultacji indywidualnych można omówić:

- trudne sytuacje, w których znajduje się klient,

- sposoby radzenia sobie w trudnej sytuacji,

problemy w relacji z innymi osobami – w życiu prywatnym i zawodowym,
trudności związane z wychowywaniem dzieci,
kryzysy w związku z utratą pracy,
– kłopo
ty w pracy,
– stan
y depresyjne,
– stres,
– żałoby, utraty kogoś bliskiego,
– relacji rodzinnych – z rodzicami, teściami, rodzeństwem itd.,
– problemów w małżeństwie,

- problemy z własnymi nałogami, lękami, nastrojem,

Spotkania odbywają się w siedzibie Działu Interwencji Kryzysowej przy ulicy Granicznej 1 wejście C. Kontakt telefoniczny 503-414-661, 503-414-654, 62-757 45 10,

Konsultacje kierowane są w szczególności do:

 • dzieci będących osobami doznającymi przemocy domowej, bądź jej świadkami,

 • młodzieży ( od 13 roku życia) zarówno doznającej przemocy, jak i jej stosującej a także będącej świadkami przemocy w rodzinie,

 • osób dorosłych doznających przemocy w rodzinie,

 • osób dorosłych stosujących przemoc jako narzędzie wpływu,

 • par pozostających w konflikcie,

 • osób będących w trudnych sytuacjach

Ponadto podejmowane są spotkania w domach osób zainteresowanych, również wspólnie z pracownikiem socjalnym bądź asystentem rodziny.

Pracownicy również podejmują interwencje w środowisku – ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dla osób starszych doznających przemocy w rodzinie.


IV PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO -EDUKACYJNYCH DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE


Oddziaływania korekcyjno- edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone są bezpłatnie w celu:

1) powstrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;

2) rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;

3) kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;

4) uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;

5) zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;

6) zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;

7) uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Kto może skorzystać?

 • Mężczyźni lub kobiety, którzy zgłosili się dobrowolnie, chcą zmienić zachowanie i postawę wobec członków swojej rodziny. Chcą kształtować pozytywne wzorce relacji rodzinnych, bez agresji i przemocy

 • Osoby wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, objęci procedurą „Niebieskie Karty”, skierowani przez instytucje (MOPS, KMP, poradnie, stowarzyszenia), członków Zespołu Interdyscyplinarnego lub grup roboczych

 • Osoby, które uczestnicz ą w terapii leczenia uzaleznienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastepczych, dla których oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie terapii,

 • Osoby skazane, za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywające karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zwiesił wykonywanie kary, zobowiazał je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,

Oferowana pomoc

Program korekcyjno-edukacyjny ma na celu:

 • Wzbudzenie motywacji do zmiany zachowania, które jest niszczące dla innych osób, a w konsekwencji dla samego sprawcy.

 • Dokonanie zmian w obszarze zachowań i przekonań związanych ze stosowaniem przemocy i jej zakończenie.

Edycja programu obejmuje zajęcia grupowe oraz indywidualne.

Rekrutacja do programu

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły . Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt z trenerami :

- Izabelą Abkowicz tel. 503-414-738

- Elżbietą Marczyńską tel. 506-161-247

V. NIEBIESKA KARTA I ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W KALISZU


1. Procedura Niebieskie Karty

Z procedurą „Niebieskie Karty” nierozerwalnie związana jest działalność Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych. Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów prezentujących różne dziedziny, współpracujących ze sobą w celu budowania lokalnego systemu wsparcia dla rodziny zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zsynchronizowania i wypracowania standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych pracujących i zajmujących się problematyką przemocy.


Do pracy z konkretną rodziną powoływane są grupy robocze, w skład których wchodzą osoby bezpośrednio pracujące z konkretną rodziną lub znające jej sytuację. Skład grup roboczych może zmieniać się w zależności od bieżącej sytuacji rodziny, potrzeb i działań. Zadaniem grupy roboczej jest opracowanie planu pomocy i taki podział zadań między jej członków, by praca z rodziną przyniosła jak najlepsze efekty. Głównym celem pracy przedstawicieli służb w ramach grup roboczych jest zatrzymanie zjawiska przemocy występującej w danej rodzinie.


Kiedy jest wszczynana procedura „Niebieskie Karty”?

W przypadku podejrzenia występowania zjawiska przemocy w rodzinie wszczynana jest procedura „Niebieskie Karty”. Procedurę „Niebieskie Karty” wszczynają uprawnione do tego podmioty: jednostki organizacyjne pomocy społecznej, policja, oświata (szkoła, przedszkole), ochrona zdrowia (lekarz, pielęgniarka), gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych. Przedstawiciel danego podmiotu w przypadku uzasadnionego podejrzenia przemocy w rodzinie wypełnia formularz „Niebieska Karta – cz. A”, co powoduje wszczęcie procedury dla rodziny.

Ubiegać się o wszczęcie procedury Niebieskie Karty” może każda osoba, w której rodzinie dochodzi do stosowania przemocy . Przemoc może występować w różnych formach: fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej i jako zaniedbanie.


Jakie dokumenty są wypełniane w trakcie rozpoczęcia procedury?

Dokumentem wszczynającym procedurę i stwierdzającym podejrzenie występowania przemocy domowej jest formularz „Niebieska Karta - A”, który wypełniany jest przez przedstawiciela jednego z wyżej wymienionych podmiotów. Wszczęcie procedury poprzez wypełnienie formularza może odbyć się w różnych okolicznościach: podczas interwencji patrolu policyjnego w domu, w Ośrodku Pomocy Społecznej, podczas wizyty pracownika socjalnego w środowisku czy na przykład w szkole, do której uczęszcza dziecko, podczas zgłoszenia stosowania przemocy psychologowi.

Formularz „Niebieska Karta - B”, który stanowi zbiór przydatnych informacji powinien być przekazany osobie doświadczającej przemocy po wypełnieniu części NK A. Jeżeli osobą doznającą przemocy jest dziecko formularz NK B otrzymuje osoba dorosła, która je reprezentuje. Jeżeli przemoc została zgłoszona przez osobę trzecią, również ona otrzymuje formularz NK B. Wypełnioną „Niebieską Kartę - A” przekazuje się Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie miasta Kalisza w ciągu 7 dni od daty jej wypełnienia. Po otrzymaniu formularza NK- A przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego w ciągu 3 dni powołuję grupę i przekazuje go pozostałym członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupie roboczej.

Elementami procedury „Niebieska Karta” jest również cześć „Niebieska karta - C” oraz „Niebieska Karta – D”. W trakcie spotkania z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że została dotknięta przemocą w rodzinie wypełnia się formularz „NK C”, zawierający plan pomocy rodzinie, a w czasie spotkania z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie wypełnia się formularz „Niebieska Karta cz-D. Zaznaczyć należy, że spotkania nie mogą się odbyć w tym samym miejscu i czasie. Po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy oraz stwierdzeniu, że przemoc ustała lub w przypadku rozstrzygnięcia o braku przesłanek do prowadzenia procedury, następuje jej zakończenie.


Wzory niebieskich kart dostępne są w zakładce Do pobrania - Wnioski i druki.


Co wynika z procedury Niebieskie Karty dla osoby wskazanej jako osoby doznającej przemocy?

Osoba doznająca przemocy w rodzinie w ramach procedury może uzyskać:

- bezpłatne poradnictwo medyczne, psychologiczne, prawne, socjalne, zawodowe, rodzinne,

- interwencję kryzysową i wsparcie - ochronę przed dalszym krzywdzeniem,

- bezpieczne schronienie w ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,

- bezpłatne badania i zaświadczenie lekarskie dotyczące przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie,

- regularne wizyty pracownika socjalnego i dzielnicowego monitorujące stan bezpieczeństwa rodziny.

Co wynika z procedury „ Niebieskie Karty” dla osoby wskazanej jako osoby podejrzanej o stosowanie przemocy w rodzinie?

- Wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie w ramach procedury podejmowane mogą być następujące działania:

- kierowanie do udziału w zajęciach korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

- kierowanie do udziału w terapii psychologicznej i/lub terapii uzależnień - złożenie wniosku w celu uruchomienia procedury zobowiązania do leczenia odwykowego

- rozmowy profilaktyczno- ostrzegawcze prowadzone przez dzielnicowego

w przypadku nie zaprzestania stosowania przemocy- powiadomienie prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa związanego z przemocą w rodzinie

- w przypadku nie zaprzestania stosowania przemocy istnieje możliwość złożenia wniosku do sądu o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego lokalu (nawet jeśli os. stosująca przemoc jest jedynym właścicielem mieszkania).

Procedura Niebieskie Karty w okresie koronawirusa

Procedura „Niebieskie Karty” jest realizowana w ramach wykonywania obowiązków służbowych przez osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy. Obecnie jej realizacja podlega ograniczeniom wprowadzonym przez daną instytucję w zakresie wykonywania obowiązków służbowych w czasie epidemii. Procedura nie jest zawieszona, ale jest realizowana częściowo. Generalną zasadą w realizacji procedury NK w sytuacji znacznego ograniczenia kontaktów osobistych jest kontakt telefoniczny lub online.

Profesjonalista może wszcząć procedurę telefonicznie i w ten sposób wypełnić NK – A z osobą pokrzywdzoną. Jeżeli nie ma możliwości kontaktu z osobą doznającą przemocy, a informacja o przemocy pochodzi z innego źródła (świadkowie, wiadomość anonimowa) i jest na tyle konkretna, że pozwala zidentyfikować osoby, których dotyczy wskazanie występowania przemocy, można wszcząć procedurę NK bez udziału osoby doznającej przemocy. Wypełnienie Kart NK – C i NK – D jest również realizowane zdalnie.
2. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W KALISZU


Zespół Interdyscyplinarny działa na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego. Podstawowym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego w Kaliszu jest realizacja działań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie https://www.bip.kalisz.pl/uchwaly/2017_36_457.pdf , a także integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadania te są wykonywane w szczególności przez:

 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,

 • dokonywanie diagnozy problemu przemocy w rodzinie,

 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

Zespół Interdyscyplinarny w Kaliszu został powołany Zarządzeniem nr 124 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 marca 2011rokuhttps://www.bip.kalisz.pl/ogloszenia/zarz/124zarz2011.pdf W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w 2011r. zostało powołanych 26 osób. Obecnie w skład Zespołu wchodzi 35 przedstawicieli różnych instytucji (m. in. policji, pomocy społecznej, oświaty, służby zdrowia, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego w Kaliszu jest Izabela Abkowicz Kierownik Działu Interwencji Kryzysowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu. Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego w Kaliszu mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Graniczna 1. tel. 503415-768, tel. 503-414-738, tel.503-414-651, adres e-mail: mops.dik@mops-kalisz.pl. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego W Kaliszu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu. W strukturach Ośrodka funkcjonuje Dział Interwencji Kryzysowej, do którego obowiązków należy realizowanie zadań objętych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie .

3. Praca Zespołu Interdyscyplinarnego w okresie pandemii

Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w Kaliszu ogranicza się do niezbędnych zadań (np. do powoływania Grup Roboczych, ), wykonywanych za pomocą zdalnych środków komunikacji. Bieżące ustalenia dotyczące sytuacji rodzin objętych pomocą, w formie procedury „Niebieskie Karty”, są dokonywane pomiędzy członkami Grupy Roboczej za pośrednictwem rozmów telefonicznych/video konferencji/korespondencji mailowej czy innej formy korespondencji elektronicznej.

Członkowie ZI/GR przekazują informacje osobom doświadczającym przemocy w rodzinie za pomocą pośrednich (telefon, email) środków komunikacji o dostępnych na terenie Kalisz miejscach i instytucjach, które udzielają wsparcia specjalistycznego (np. psychologicznego czy prawnego), w szczególności poradnictwa specjalistycznego udzielanego telefonicznie i online.

Członkowie ZI/GR otaczają szczególną ochroną i na bieżąco monitorują sytuację rodzin,w których została wszczęta procedura „Niebieskie Karty” w odniesieniu do dzieci doświadczających przemocy, m.in. przez systematyczne monitorowanie stan bezpieczeństwa dzieci, systematycznie motywowanie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy do powstrzymywania się od zachowań przemocowych oraz informowanie o konsekwencjach czynów przemocowych. O ile to możliwe utrzymujemy systematyczne kontakty z osobami ze środowiska dziecka, które mogą mieć wiedzę na temat stanu bezpieczeństwa dziecka, np. babcią, ciocią, sąsiadką.

Podejmujemy próbę realizacji zaplanowanych już konsultacji psychologicznych, rodzinnych, prawnych lub innych, jeśli możliwe jest ich odbywanie w systemie telefonicznym lub online. Dla części osób doznających przemocy konieczność ciągłego przebywania w miejscu zamieszkania uniemożliwia swobodny kontakt telefoniczny. W takiej sytuacji pomoc musi zostać odłożona w czasie. Należy jednak zadbać o to, aby osoba doznająca przemocy uzyskała informację o możliwości konsultacji telefonicznej.

Sprawy związane bezpośrednio z przemocą w rodzinie, takie jak: nakazanie sprawcy przemocy opuszczenia miejsca zamieszkania (art. 11a Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) oraz odebranie dziecka przez pracownika socjalnego w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie (art. 12a Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) są realizowane mimo zawieszenia lub odwoływania innych działań.


4. Podstawa prawna funkcjonowania ZI W KALISZU

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ;

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ;

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ;

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”;

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (Dz. U. Poz. 95);

 • Uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 r.;

 • Uchwała Nr XXXVI /457/17 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017 – 2020;

 • Uchwała Nr XXXI/394/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kaliszu oraz warunków jego funkcjonowania;

 • Zarządzenie nr 102/2019 z dnia 22 lutego 2019r. Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego w Kaliszu.


5. Ważne informacje dotyczące funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Kaliszu

- Aktualny Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kaliszu oraz warunków jego funkcjonowania http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U84/2017/5/302.pdf

- Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2020

https://www.bip.kalisz.pl/uchwaly/2017_36_457.pdf


TELEFONY ZAUFANIA

 

 • Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania  

  • 801 199 990

  • czynny codziennie w godzinach 16.00-21.00;

  • koszt jak za połączenie lokalne niezależnie od jego trwania

  • http://www.kbpn.pl
    

 • Infolinia Stowarzyszenia KARAN (problemy narkotykowe)

  • 800 120 289

  • czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-17.00;

  • połączenie bezpłatne
    

 • Anonimowa Policyjna Linia Specjalna 

  • 800 120 148

  • czynny całą dobę; połączenie bezpłatne
    

 • Infolinia Pogotowia Makowego Towarzystwa „Powrót z U”

  • 801 109 696

  • czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-20.00 i w soboty 10.00-19.00;

  • koszt jak za połączenie lokalne niezależnie od jego trwania
    

 • Internetowy Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”

  • czynny codziennie w godzinach 18.00-4.00
    

 • Telefon Zaufania dla Kobiet w Ciąży i Rodziny

  • 85 732-22-22

  • (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-17.00)
    

 • Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia" (przemoc, przemoc w rodzinie, przemoc w relacjach)

  • 800 120 002 – telefon zaufania (czynny przez całą dobę)

  • niebieskalinia@niebieskalinia.info – poradnia mailowa

  • 22 250 63 12 – telefon dla specjalistów (czynny środy – 10.00–13.00)

  • koordynatorzy@niebieskalinia.info – poradnia mailowa dla specjalistów
    

 • Narkomania — Pomoc Rodzinie, Infolinia Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”

  • 800 120 359

  • Czynny codziennie pon.–pt. w godzinach 10.00–20.00, soboty 10.00–19.00.

  • połączenie bezpłatne.
    

 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

  • 116 111
    

 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

  • 800 12 12 12
    

 • POMARAŃCZOWA Linia - program informacyjno-konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki

  • 801 140 068

  • czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14-20

  • porady/konsultacje on-line – pomoc@pomaranczowalinia.pl.
    

 • AIDS- całodobowy ogólnopolski telefon Stowarzyszenia „ Bądź z Nami”

  • 22 692 82 26

  • 801 888 448 (płatne za pierwszą minute połączenia)

  • czynny w godzinach pracy ośrodka tj.: poniedziałek w godzinach 10.00 - 15.00, środa w godzinach 15.00 – 18.00, czwartek w godzinach 15.00 - 20.00

  • http://www.swwaids.org

  • http://www.cd4.com.pl/organizacje/badz-z-nami
       

 • Ogólnopolski Całodobowy Telefon Zaufania AIDS

  • 22 692 82 26

  • 801 888 448 (płatne za pierwszą minutę połączenia)

  • czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 21.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

  • http://www.aids.gov.pl 
    

 • Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna

  • 22 425-98-48

  • czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00-20:00, w soboty 
   w godzinach 15:00-17:00

  • opłata zgodnie z cennikiem operatora telefonicznego
    

 • Młodzieżowy

  • 988

  • (pon.-pt. 13.00 - 18.00)
    

 • Młodzieżowy [i nie tylko] Telefon Zaufania

  • 9288

  • w dni powszednie w godz. 10 - 20.
    

 • Towarzystwa Pomocy Młodzieży

  • 22 635 54 67

  • (czynny w godzinach 14.00-18.00)
    

 • Uczennicy i Ucznia

  • 71 372 04 86

  • (pon. 17.00 - 19.00, śr. 19.00 - 21.00)
    

 • Dla dzieci i młodzieży dorastającej i dorosłej - telefon Fundacji Lepszy Świat

  • 022 672 52 26
    

 • Dla dzieci i nastolatków zaniedbanych, seksualnie wykorzystywanych, których rodzice piją - telefon Stowarzyszenia OPTA

  • 22 827 61 72

  • (pn.-pt. 15-18)
    

 • Komitet Ochrony Praw Dziecka

  • 22 831 24 29

  • (pn., śr.-pt. 9-14, wt. 9-18)
    

 • Telefon Zaufania Komitetu Ochrony Praw Dziecka

  • 22 6269419
    

 • Pogotowie rodzinne

  • 22 613 69 91
    

 • Poradnia Młodzieżowa i Rodzinna Towarzystwa Rozwoju Rodziny

  • 22 828 61 92

  • (pn.-pt. 15-20)
    

 • Ruch Pomocy Rodzinie

  • 22 621 03 67

  • (pn.-pt. 10-17)
    

 • Skłócone małżeństwa, problemy młodzieżowe i osobiste

  • 22 728 64 35

  • (codziennie 21-4, wt. 9-17)
    

 • Telefon "Stop Przemocy" dla Dzieci i Młodzieży oraz ich Rodziców

  • 42 682 28 37
    

 • Telefon zaufania Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar

  • 22 823 65 31

  • czynne w godzinach 9-21
    

 • Narkomania: Pomoc rodzinie - telefon Ogólnopolskiego Pogotowia Makowego

  • 22 844 44 70

  • czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 -19.00, soboty w godzinach 11.00 -15.00)
    

 • Telefon zaufania Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii

  • 32 206 82 17

  • czynny w poniedziałki w godz.10-19.wtorki i piątki w godz 15-19, środa w godz 10-13, czwartek w godz 14-19.

  • http://www.ptzn.katowice.pl
    

 • Dla kobiet - telefon wsparcia Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

  • 22 635 93 92

  • (pn.-pt. 16-20)
    

 • Dla kobiet w ciąży

  • 22 624 20 68, 0-602 285 444

  • (pn.-pt. 9-18)
    

 • Gdy Twoim problemem jest ciąża – telefon Fundacji Pro Familia

  • 22 628 95 24

  • (pn.-pt. 10-18)
    

 • Dla kobiet w ciąży i matek małych dzieci - telefon Fundacji Rodzić po Ludzku

  • 22 628 11 91

  • (pn.-pt. 9-12)
    

 • Telefon informacji i interwencji Fundacji "Rodzić po Ludzku"

  • 22 627 27 03

  • (pon.-pt. 11-15 )
    

 • STOP - telefon Centrum Praw Kobiet dla kobiet dotkniętych przemocą i dyskryminacją

  • 22 621 35 37

  • (pn.-pt. 10-15)
    

 • Dla ojców i dzieci, których prawa nie są przestrzegane - telefon Stołecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca

  • 22 844 14 82

  • (pon.-pt., godz. 10-11 i 20-21),
    

 • Dla rodzin osób zaginionych - telefon Fundacji ITAKA

  • 801 24 70 70 lub 654 70 70

  • (codziennie, całodobowo)
    

 • Linia Żadnych Pytań - dla zaginionych, którzy chcą dać znak życia

  • 22 654 70 70

  • (nd. 17-21)
    

 • Dla zagrożonych przez sekty - telefon Fundacji Dominik

  • 22 853 52 22

  • (pn., wt., czw. 12-19)
    

 • Dla osób w trudnej sytuacji życiowej - telefon Biura Porad Obywatelskich

  • 22 828 12 95

  • (pn. 10-19, wt.-pt. 9-17)
    

 • Antydepresyjny Telefon Zaufania Centrum ITAKA

  • 22 654 40 41

  • (pon., czw. godz. 17-20)

 • Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi

  • 22 628 01 20

  e-mail: info@kcik.pl