Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA

Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII (Promocja integracji społecznej), Działanie 7.1 (Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji), Poddziałanie 7.1.1 (Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej).

Głównym celem projektu jest zmniejszenie niewydolności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystającym z pomocy społecznej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII (Promocja integracji społecznej), Działanie 7.1 (Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji), Poddziałanie 7.1.1 (Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej).

Realizacja projektu: