Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA

Europejski Fundusz Społeczny - POKL 2008

Miejski Ośrodek Pomocy Społeczny w Kaliszu zrealizował w 2008r. projekt systemowy pn. "Być albo nie być na rynku pracy". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII (Promocja integracji społecznej), Działanie 7.1 (Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji), Poddziałanie 7.1.1 (Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej).

Nasz projekt skierowany był do 90 osób, które są osobami w wieku aktywności zawodowej, nie posiadają zatrudnienia i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.

W ramach projektu zapewniliśmy bezpłatne porady doradcy zawodowego, doradcy prawnego, zajęcia indywidualne z psychologiem mające na celu pomoc uczestnikom projektu w określeniu własnego potencjału zawodowego, a także właściwie się zaprezentować podczas rozmowy kwalifikacyjnej, przygotować dokumenty aplikacyjne, zapoznać się z systemem lokalnego rynku pracy (gdzie dokładnie szukać pracy i w jaki sposób) w zabieganiu o pracę.

Następnie uczestnicy mogli skorzystać z szkoleń zawodowych:

  • Kosmetyczka, stylistka paznokci z elementami wizażu,
  • Kurs florystyczny z elementami sprzedaży i obsługą kas fiskalnych,
  • Kurs księgowo-kadrowy z zastosowaniem komputera w księgowości,
  • Kucharz - pomoc kuchenna,
  • Magazynier - sprzedawca z obsługą wózka jezdnego i programu magazynowego "Subiekt"
  • Prawo jazdy kat. B.

Wszystkie zajęcia w projekcie prowadzone były przy zastosowaniu aktywnych metod dydaktycznych, a realizacji zadań została powierzona wykwalifikowanym specjalistom i wykonawcom, którzy posiadają duże doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

Kursy i warsztaty były bezpłatne i zakończyły się otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z wymaganiami MEN, który pomoże Państwu w znalezieniu zatrudnienia.