Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA

Europejski Fundusz Społeczny - POKL 2013

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu po raz szósty pozyskał środki z Unii Europejskiej na realizację projektu systemowego na rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji wśród klientów pomocy społecznej.

Na realizację projektu "Być albo nie być na rynku pracy" ogółem w 2013 roku przeznaczono kwotę 1 109 082,78 zł, z tego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę
992 629,09 zł.

Projekt skierowany był do 150 osób w wieku aktywności zawodowej, nieposiadających zatrudnienia i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Głównym celem projektu było zmniejszenie niewydolności społecznej i zawodowej zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Ze wszystkimi uczestnikami projektu zostały zawarte kontrakty socjalne.
W ramach zawartego kontraktu socjalnego zapewniono osobom biorącym udział w projekcie bezpłatne szkolenia zawodowe, warsztaty doradcze,grupy samopomocowe, wyjazdy studyjne, indywidualne spotkania z specjalistami i konferencje.
Uczestnicy projektu otrzymali pomoc materialną oraz materiały dydaktyczne.

W 2013 roku w ramach projektu  odbyły się:

 1. Kursy zawodowe:

 2. Grupy samopomocowe i warsztaty:

  • warsztaty - doradca zawodowy
  • grupa samopomocowa dla osób niepełnosprawnych - więcej informacji
  • grupa samopomocowa dla rodzin w kryzysie - więcej informacji
  • grupa samopomocowa dla osób bezrobotnych - więcej informacji
  • warsztaty wychowania do życia w rodzinie - więcej informacji
  • grupa samopomocowa dla osób uzależnionych i współuzależnionych - więcej informacji
  • warsztaty gospodarstwa domowego - więcej informacji
  • warsztaty kompetencji społecznych
  • warsztaty językowe - język angielski
  • warsztaty językowe - język niemiecki
  • warsztaty wyjazdowe:
   • warsztaty szkoleniowe w Mrzeżynie - więcej informacji
   • warsztaty wyjazdowe i trening w zakresie umiejętności społecznych z elementami ćwiczeń fizycznych, usprawniających, psychoruchowych dla osób niepełnosprawnych w Dusznikach Zdrój - więcej informacji
   • wyjazd studyjny dotyczący ekonomii społecznej do Cieszyna - więcej informacji
  • terapia rodzinna - więcej informacji
  • warsztaty komunikacji społecznej
  • szkolenie na temat podstaw prawidłowego rozwoju człowieka
  • zajęcia usprawniające ruchowo z fizykoterapełtą, elementami kinezyterapii i masażu

 3. Spotkania indywidualne:
 4. Działania o charakterze srodowiskowym:
 5. Konferencje: