Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA

Europejski Fundusz Społeczny - POKL 2012

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu po raz piąty pozyskał środki z Unii Europejskiej na realizację projektu systemowego na rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji wśród klientów pomocy społecznej.

Na realizację projektu "Być albo nie być na rynku pracy" ogółem przeznaczono kwotę 1.279.245,42 zł, z tego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę 1.144.924,65 zł, a udział środków własnych wyniósł 134.320,77 zł.

Projekt skierowany był do 200 osób w wieku aktywności zawodowej, nie posiadających zatrudnienia i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Głównym celem projektu było zmniejszenie niewydolności społecznej i zawodowej zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Ze wszystkimi uczestnikami projektu zostały zawarte kontrakty socjalne.
W ramach zawartego kontraktu socjalnego zapewniono osobom biorącym udział w projekcie bezpłatne warsztaty doradcze, które pozwoliły uczestnikom określić własny potencjał zawodowy, właściwie się zaprezentować podczas rozmowy kwalifikacyjnej, przygotować dokumenty aplikacyjne, zapoznać się z potrzebami lokalnego rynku pracy (gdzie dokładnie szukać pracy i w jaki sposób).
Każdy z uczestników projektu miał możliwość indywidualnego spotkania z prawnikiem, psychologiem, doradcą zawodowym, pedagogiem. Zostały utworzone grupy samopomocowe. Uczestnicy projektu otrzymali pomoc materialną oraz materiały dydaktyczne. Dla 30 osób niepełnosprawnych zostały zorganizowane warsztaty wyjazdowe.

W 2012 roku w ramach projektu  odbyły się:

 1. Kursy zawodowe:
 2. Grupy samopomocowe i warsztaty:
  • warsztaty - doradca zawodowy
  • warsztaty dla osób uzależnionych i współuzależnionych - więcej informacji
  • grupa samopomocowa dla osób niepełnosprawnych - więcej informacji
  • grupa samopomocowa dla rodzin w kryzysie
  • grupa samopomocowa dla osób bezrobotnych - więcej informacji
  • warsztaty w kierunku samodzielności
  • grupa samopomocowa dla osób uzależnionych i współuzależnionych
  • warsztaty gospodarstwa domowego - więcej informacji
  • warsztaty kompetencji społecznych
  • warsztaty gospodarstwa domowego Klub Integarcji Społecznej - więcej informacji
  • grupa wsparcia dla rodzin w kryzysie
  • warsztaty wychowania w rodzinie dla IPU i KS
  • warsztaty językowe - język angielski
  • warsztaty wyjazdowe:
   • warsztaty szkoleniowe w Żerkowie - więcej informacji
   • warsztaty wyjazdowe i trening w zakresie umiejętności społecznych z elementami ćwiczeń fizycznych, usprawniających, psychoruchowych dla osób niepełnosprawnych w Sarbinowie - więcej informacji
   • wyjazd studyjny dotyczący ekonomii społecznej do Krakowa - więcej informacji

 3. Spotkania indywidualne:
  • radca prawny
  • doradca zawodowy
  • psycholog
  • pedagog

 4. Integracja:
 5. Konferencje: