Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

30-lecie sieci EURES. „Godna praca w całej Europie” – rekrutacja i pośrednictwo pracy w Europie

Dodano przez MOPS Kalisz, 2024-04-24 08:59:57

30-lecie sieci EURES. „Godna praca w całej Europie” – rekrutacja i pośrednictwo pracy w Europie

Sieć EURES obchodzi w 2024 r. swoje 30-lecie!

„Godna praca w całej Europie" to hasło kampanii promującej jubileusz sieci EURES ale też podsumowanie roli EURES jaką odgrywa na europejskim rynku pracy. EURES (EURopean Employment Services) – Europejskie Służby Zatrudnienia, to powołana przez Komisję Europejską sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy (takimi jak związki zawodowe, organizacje pracodawców, władze lokalne i regionalne…), wspierająca mobilność zawodową mieszkańców na terytorium państw należących do Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii.

Celem sieci EURES jest dążenie do stworzenia europejskiego rynku pracy poprzez:

  • wspieranie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy,
  • międzynarodowe pośrednictwo pracy na rzecz pracodawców oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
  • informowanie o warunkach życia i pracy oraz sytuacji ekonomicznej w krajach EOG i Szwajcarii,
  • udzielanie praktycznych wskazówek związanych z bezpiecznym wyjazdem do innego kraju w celu podjęcia pracy,
  • zapewnienie przejrzystość rynku pracy na terenie EOG.

Doradcy i Asystenci EURES w ramach wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy służą swoją pomocą w zakresie:

  • międzynarodowego pośrednictwa pracy dla osób poszukujących zatrudnienia oraz przedsiębiorców rekrutujących wykwalifikowaną kadrę z krajów UE,
  • dostępu do niezbędnych informacji o warunkach życia i pracy w krajach europejskich,
  • organizacji projektów rekrutacyjnych w tym giełd i targów pracy dla krajowych i zagranicznych pracodawców.

Partnerzy sieci EURES wymieniają między sobą wszystkie informacje na temat wolnych miejsc pracy, profilu regionalnych rynków pracy oraz warunków życia i pracy. Sieć nieustannie się rozwija i rozbudowuje po to, by poprawić warunki swobodnego przepływu pracowników wewnątrz EOG.

Koordynacją polskich publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES i rozwojem usług EURES w Polsce zajmuje się Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Usługi EURES świadczone są przez kadrę EURES, którą tworzy obecnie w Polsce prawie 40 doradców EURES w wojewódzkich urzędach pracy i wojewódzkich komendach Ochotniczych Hufców Pracy (OHP). Doradcy EURES są wspomagani w realizacji zadań przez asystentów EURES. Ponadto w każdym powiatowym urzędzie pracy na terenie całego kraju, co najmniej jeden pośrednik pracy realizuje zadania i świadczy usługi EURES wobec polskich poszukujących pracy oraz polskich pracodawców.

Szczegółowe informacje oraz kontakt do polskiej kadry EURES można znaleźć na stronie:

www.eures.praca.gov.pl

Ulotka 1
Ulotka 2
Ulotka 3
Informacja