Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

Aktualizacja!!!

Dodano przez MOPS Kalisz, 2022-01-18 13:44:11

Program 500+ dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ZUS-ie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu informuje, iż do składanych poprzez PUE ZUS wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego (tzw. 500+) należy dołączyć „Zaświadczenie o umieszczeniu dziecka/dzieci w pieczy zastępczej dla celów ustalenia prawa do świadczenia dobry start/świadczenia wychowawczego”, które wystawia tut. Ośrodek.
W związku z powyższym należy złożyć do MOPS w Kaliszu wniosek o wydanie stosownego zaświadczenia. Informujemy również, że tut. Ośrodek ma 7 dni na wydanie ww. zaświadczenia.


Uwaga!!!
Program 500+ dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ZUS-ie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu informuje, iż od 1 stycznia 2022r. wnioski o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego (500+) na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej rozpatrywane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rodziny zastępcze i dyrektorzy placówek składają wnioski wyłącznie elektronicznie poprzez PUE ZUS na dedykowanym dla nich formularzu SW-O.

MOPS w Kaliszu realizuje wypłatę dodatku wychowawczego i dodatku z art. 113a do końca okresu zasiłkowego 2021/2022, (tj. do końca maja 2022r.).

Od 1 czerwca 2022r. świadczenie wychowawcze dla dzieci z pieczy zastępczej na okres świadczeniowy 2022/2023 wypłaca ZUS.

ZUS będzie przyjmował wnioski o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy od 01 czerwca 2022r. do 31 maja 2023r. już od 01 lutego 2022r.

Instrukcja składania wniosku o 500+ do ZUS-u (link)

Decyzje przyznające prawo do dodatku wychowawczego i dodatku z art. 113a dla dzieci z pieczy zastępczej, które kończą się w okresie od 01.01.2022r. do 31.05.2022r., a wnioski o ustalenie prawa do ww dodatków zostały złożone do MOPS w Kaliszu przed 01.01.2022r. będą z urzędu przedłużane i wypłacane tylko do 31.05.2022r.