Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

AKTYWIZACJA ZAWODOWA - PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNIE

Dodano przez MOPS Kalisz, 2021-03-12 08:20:36

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu informuje o możliwości przystąpienia w 2021 roku do organizowania prac społecznie użytecznych realizowanych na terenie miasta Kalisza.
Prace społecznie użytecznie to forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku, jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej.
Prace te odbywają się bez nawiązania stosunku pracy ani umowy o pracę. Są okazją na zdobycie cennego, często nowego, doświadczenia zawodowego, a tym samym są szansą na poprawę swojej sytuacji na rynku pracy. Dodatkowo, osoba wykonująca ten rodzaj prac, przez cały czas ich trwania zachowuje status osoby bezrobotnej.
Prace społecznie użyteczne są realizowane w jednostkach organizacyjnych Miasta Kalisza.
Szczegółowy sposób i tryb organizowania prac społecznie użytecznych określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409) oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2447).
W Kaliszu koordynacją prac społecznie użytecznych zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Realizacja prac społecznie użytecznych rozpocznie się 1 kwietnia 2021 roku a zakończy się 30 września 2021 roku.

Osoby do kontaktu z ramienia MOPS w Kaliszu:

- Krystyna Krzywda, tel. 506 161 247
- Marcin Wasela, tel. 506 161 318.