Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

Aktywność i terapia a deficyty starości- warsztaty socjoterapeutyczne alternatywą na wykluczenie

Dodano przez MOPS Kalisz, 2017-10-18 10:20:08

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu specjalista pracy socjalnej Marta Widelska i starszy pracownik socjalny Joanna Jasiak zrealizowały w naszym Ośrodku Projekt pt. „Aktywność i terapia a deficyty starości- warsztaty socjoterapeutyczne alternatywą na wykluczenie”. Projekt skierowany był do mieszkańcow miasta Kalisza, którzy ukończyli 60-ty rok życia. Partnerami przedsięwzięcia była Komenda Miejska Policji w Kaliszu oraz Straż Miejska w Kaliszu.
W ramach Projektu zostały przeprowadzone spotkania z funkcjonariuszami kaliskiej Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszami Policji. Spotkania poświęcone były tematyce bezpieczeństwa osob starszych, mieszkańców naszego miasta. Biorąc pod uwagę fakt, że często słyszymy w wiadomościach, czytamy w prasie o przypadkach wyłudzeń metodą „ na wnuczka”, „na hydraulika”, „na ratownika medycznego”, a nawet „na policjanta” dostrzega się potrzebę uświadamiania, informowania starszego pokolenia o czyhających na nich zagrożeniach, niebezpieczeństwach w środowisku, w którym mieszkają i funkcjonują. Niejednokrotnie osoby starsze mieszkają same, są samotne i osamotnione, nie mają rodziny, zaufanych przyjaciół, którzy mogliby pomóc w sytuacjach zagrożenia. Osoby te często nie nawiązują relacji międzyludzkich, zamykają się w sobie, nie uczestniczą w życiu społecznym, są mało aktywne. Skutkiem tego jest niedoinformowanie a tym samym brak wiedzy na temat zagrożeń i niebezpieczeństw. Bardzo często osoby te są naiwne, łatwowierne a w konsekwencji stają się ofiarami oszustów. Mówiąc o zagrożeniach i bezpieczeństwie nie sposób jest pominąć tematu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Każdego dnia spotykamy na drodze kogoś kto przechodzi przez drogę w miejscu niedozwolonym. Niejednokrotnie są to osoby starsze, poruszające się o balkoniku czy kulach ortopedycznych. Świadome czy może raczej nieświadome zagrożenia dla swojego zdrowia i życia ale także dla osób kierujących pojazdami. Funkcjonariusze obu jednostek opowiedzieli o konkretnych sytuacjach zagrożeń, opisali konkretne przykłady jak najczęściej działają oszuści, uczulili na co należy zwracać uwagę, kiedy dzwoni do nich telefon, a rozmówca chce pożyczyć pieniądze, podali wskazówki jak postępować w takich sytuacjach. Natomiast jeśli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym to uczestnicy Projektu dowiedzieli się, że przez jezdnię należy przechodzić tylko i wyłącznie w miejsca do tego wyznaczonych i jest to jedyne słuszne i prawidłowe zachowanie ze strony pieszych. W Projekcie wzięło udział 12 osób w wieku od 60-tego do 84-tego roku życia. Nigdy wcześniej nie brały udziału w takich spotkaniach. W trakcie zajęć były aktywne, chętnie zadawały pytania i przytaczały sytuacje, w których same się znalazły.