Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

"Aktywny Senior"

Dodano przez MOPS Kalisz, 2016-02-09 08:23:28

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu realizuje projekt socjalny pod nazwą „Aktywny senior”. W dniu 4 lutego 2016r. o godzinie 12.00 tj, w dzień na który przypadł „tłusty czwartek” odbyło się  pierwsze spotkanie inauguracyjne  w Klubie Integracji Społecznej.


 Celem Programu jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom  poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej.


Projekt socjalny skierowany jest dla osób starszych a jego głównym celem jest niwelowanie poczucia samotności, zaspokajanie potrzeby przynależności i przeciwdziałanie alienacji i wykluczeniu społecznemu.


Pracownicy Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej swoje działania kierują na integrację członków grupy i w ramach pracy socjalnej podejmują próby zmiany zachowań osób starszych z negatywnych na pozytywne, co umożliwi minimalizację zachowań lękliwych bądź agresywnych i tym samym wzmocni poczucie przynależności do społeczności lokalnej.

Dodatkowym celem realizacji projektu socjalnego jest promowanie zdrowego stylu życia poprzez omawianie na spotkaniach tematów dotyczących zdrowia, a szczególnie takich jego elementów jak:

  • Stan fizyczny
  • Stan psychiczny- szczególnie umiejętność zarządzania stresem
  • Komunikacja społeczna – interpersonalna
  • Przeciwdziałanie uzależnieniom – szczególnie od leków (uzależnienie charakterystyczne dla tej grupy wiekowej)

W związku z powtarzającymi się sytuacjami oszustw popełnianych na szkodę osób starszych w ramach spotkań edukacyjnych omawiane będą zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa osób starszych w ich miejscach zamieszkania.

W ramach Programu przewiduje się udostępnienie seniorom infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego zgodnie z ich pasjami, zainteresowaniami.