Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

Asystent Osobisty osoby niepełnosprawnej

Dodano przez MOPS Kalisz, 2020-05-27 13:34:56

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu informuje, że Miasto Kalisz, rozpoczęło od miesiąca maja 2020 roku, realizację Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2019-2020, który ma na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Program będzie trwał do listopada 2020 roku.

Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, w szczególności mogą polegać na pomocy w:
 a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce ( np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i     rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
 b) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 c) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 d) załatwieniu spraw urzędowych;
 e) nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 f) korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)

Zainteresowane osoby niepełnosprawne, prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Obywatelska 4 lub pod nr telefonu 62/757 45 10, lub z pracownikiem socjalnym wg miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej.

Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2019-2020, realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.