Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022

Dodano przez MOPS Kalisz, 2022-01-19 12:00:28

Miasto Kalisz za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przystąpiło do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022.

Program adresowany jest do:

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

- wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsce;
- zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
- załatwianiu spraw urzędowych;
- korzystaniu z dóbr kultury;
- wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu
- zaprowadzanie dzieci orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzanie ich z niej.

Program finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego. Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o kontakt pod nr telefonu 506161257