Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

Bezpłatny udział w grupach wsparcia

Dodano przez MOPS Kalisz, 2017-02-03 14:38:11

efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu z partnerem „Fundacją „Z Godnością” w Kaliszu zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie pt: ”Równi na starcie”


W ramach projektu zapraszamy do bezpłatnego udziału w grupach wsparcia:
- Grupa wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Terminy spotkań:
luty: w dniach - 2, 6, 9, 15, 16, 23, 27.
 marzec : w dniach - 2,6,9,13,16,20.
Miejsce: MOPS- Klub Integracji Społecznej w Kaliszu, ul. Graniczna 1a. Godz. 13,30-15,30


- Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych:
Terminy spotkań:
Luty: w dniach - 10,17.
Marzec: w dniach - 10,24.
 Miejsce: MOPS- Klub Integracji Społecznej w Kaliszu, ul. Graniczna 1a. Godz. Od 10,00


- Grupa wsparcia dla rodzin z asystenturą rodzinną.
Terminy spotkań:
Luty: w dniach - 23.
Marzec: w dniach - 9, 30.
Miejsce: MOPS- Klub Integracji Społecznej w Kaliszu, ul. Graniczna 1a. Godz. Od 10,00-15,00
Spotkania grup wsparcia są realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki.


Zgłoszenia do projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Obywatelska 4, pok.12 , tel. 506162493
Kontakt: Witold Ulatowski.