Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Dodano przez MOPS Kalisz, 2023-05-24 13:55:34

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu wspólnie z Domami Dziecka w Kaliszu i Domem Pomocy Społecznej w Kaliszu pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Kalisza zorganizował w dniu 19.05.2023 r. festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Dla dzieci dzieci wychowujących się w pieczy zastępczej i ich opiekunów w ramach obchodów ich Święta  przygotowano szereg atrakcji : występy taneczne, animacje i zabawy , konkursy z loterią fantową  , malowanie twarzy , przejażdżki kucykiem, poczęstunek.

Festyn odbył się w godzinach od 16.00 do 20.00 na terenie  Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przy ul. Winiarskiej 26 -  w ramach integracji międzypokoleniowej.

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego były okazją do rozpowszechniania idei rodzicielstwa zastępczego.
W Kaliszu w rodzinnej pieczy zastępczej wychowuje się  obecnie 262 dzieci umieszczonych w 148 rodzinach zastępczych i 7 rodzinnych domach dziecka.
Natomiast w  trzech kaliskich domach dziecka przebywa łącznie 35 dzieci.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego przypada w dniu 30 maja.  W Kaliszu w ramach obchodów przygotowano cykl wydarzeń promujących rodzinną pieczę zastępczą . Między innymi ogłoszono konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych na projekt plakatu dotyczący rodzicielstwa zastępczego,  natomiast  rodziny zastępcze wraz z dziećmi otrzymały zaproszenie Prezydenta do nieodpłatnego zwiedzania ekspozycji multimedialnej, która mieści się w kaliskim Ratuszu.
- Wszystkim opiekunom zastępczym dziękujemy za otwarte serca, okazaną miłość i stworzenie  bezpiecznego domu dla każdego potrzebującego dziecka -  powiedziała Iwona Niedźwiedź - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu.
- Nieustająco zachęcamy i czekamy na osoby, które odnajdują w sobie misję utworzenia rodziny dla samotnych dzieci, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – dodała.Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu pragnie serdecznie podziękować wszystkim sponsorom oraz osobom, które wsparły „Dzień Rodzicielstwa Zastępczego”:

    • Usługi Gastronomiczne „Pablo Paweł Michalski,
    • Firma KUBARA – Adam Krawczyk,
    • Piotr Górny właściciel firmy JPM Serwis,
    • Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku,
    • Jump Planet w Kaliszu,
    • Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-Handlowo-Usługowe „Raczek”,
    • Urząd Miasta Kalisza,
    • Firma ADIKBAL*BALPOL w Kaliszu,
    • Piekarnia „Paraczyńscy”,
    • Firma Anpah-Janiak,
    • Gospodarstwo Rolno-Warzywne – Państwo Maria i Henryk Niemiec,
    • Firma Goropol – Różalscy,
    • Cezas ABC s.c.,
    • Hurtownia Marker,
    • Piekarnia „Olszyna” - Ewa i Grzegorz Olszyna,
    • Firma Colian Sp. z o.o.,
    • Zakład Mięsny - Piotr Łyszczak,
    • Firma Gastreonomiczna „Roberto” - Robert Balcerzak,
    • Bistro „Niezapominajka”,
    • Peugeot Sztukowski Kalisz,
    • Firma Arsen Kalisz,
    • Firma MawoTrade – Marcin Wojtczak,
    • Zakład Cukierniczy – GUCIO.

Rodziną zastępczą mogą zostać osoby, które spełniają następujące warunki:
- dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
- nie są  i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
- wypełniają obowiązek alimentacyjny – wynikający z tytułu egzekucyjnego;
- nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
- są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone  zaświadczeniem o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią psychologiczną dot. predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
- przebywają na terytorium RP;
- zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb;
- nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
- w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej , co najmniej jedna osoba musi posiadać stałe źródło dochodu.

Osoby spełniające powyższe warunki biorą udział w szkoleniu, a po jego zakończeniu mogą uzyskać kwalifikacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Osoby zamieszkujące na terenie Kalisza, które chciałaby  utworzyć rodzinę zastępczą dla dzieci pozbawionych opieki rodziców mogą zgłaszać się do Działu Pieczy Zastępczej i Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu mieszczącego się w budynku przy ul. Obywatelska 4,  tel. 506 162 407.