Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

„Innowacje dla integracji cyfrowej- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza”

Dodano przez MOPS Kalisz, 2014-02-20 14:57:09

MIASTO KALISZ POPRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KALISZU ROZPOCZYNA REALIZACJĘ PROJEKTU

„Innowacje dla integracji cyfrowej- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza”

w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion osi priorytetowej
8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Uczestnikami projektu mogą być gospodarstwa domowe z terenu Kalisza spełniające kryterium dochodowe obowiązujące w pomocy społecznej oraz nieposiadające sprzętu komputerowego i dostępu do internetu.

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość pozyskania sprzętu komputerowego, dostępu do internetu oraz nabycia kompetencji w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych poprzez szkolenia.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszona rekrutacja beneficjentów do projektu.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ukaże się na stronach internetowych Miasta Kalisza www.kalisz.pl i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej www.mops-kalisz.pl jak również dostępny będzie w siedzibie biura projektu.

Ponadto  na terenie Miasta Kalisza utworzonych zostanie 9 Punktów Koordynacyjnych w jednostkach organizacyjnych miasta Kalisza umożliwiających powszechny dostęp do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Biuro projektu mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Obywatelska 4.

Więcej informacji o projekcie pod numerem  telefonu 506 161 888 w godzinach od 15.30 do17.30

 

„Dotacje na innowacje”
„Inwestujemy w waszą przyszłość”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka