Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

Komunikat prasowy Marszałka Województwa Wielkopolskiego: Unijne wsparcie dla kompleksowej opieki dla osób po udarach

Dodano przez MOPS Kalisz, 2020-07-13 15:02:34

Realizacja projektu ma być pomocą zarówno dla osób po udarze mózgu, jak również dla osób z ich bezpośredniego otoczenia. Przedsięwzięcie zakłada poprawę sprawności funkcjonalnej oraz poznawczej
u osób po przebytym udarze mózgu. Dzięki zapewnieniu zdolności bezpiecznego i samodzielnego wykonywania normalnych, codziennych życiowych zadań w sposób nie powodujący nadmiernego wysiłku dla pacjenta, uzyskuje się powrót do normalności zarówno dla pacjentów, jak i ich rodzin i otoczenia.   

Projektem objętych zostanie 1058 osób po udarze mózgu – osoby te skorzystają z usług rehabilitacyjnych oraz 1058 osób z ich otoczenia – osoby te skorzystają z działań edukacyjnych. Projekt ma się skupiać na rehabilitacji w miejscu pracy, która następuje po zakończeniu szpitalnej rehabilitacji neurologicznej.
Z uwagi na epidemię koronawirusa część działań będzie prowadzona online.

Wsparcie w projekcie zostanie skierowane do osób w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących, uczących się bądź pracujących na obszarze województwa wielkopolskiego.

Planowane w projekcie wsparcie będzie obejmować m.in. zakup niezbędnego sprzętu służącego do rehabilitacji oraz dostosowanie pomieszczeń Oddziału Neurologicznego Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi w Poznaniu. Następnie uczestnicy projektu zostaną zaproszeni na wizyty kwalifikacyjne, a po zakwalifikowaniu do projektu, będą mieli zapewnione wizyty u lekarza specjalisty rehabilitacji leczniczej i fizjoterapeuty oraz działania terapeutyczne. Po zakończeniu cyklu rehabilitacyjnego, pacjenci zostaną poddani monitoringowi. Równolegle do wymienionych powyżej zadań, realizator będzie prowadził działania edukacyjno – profilaktyczne. 

Projekt realizowany będzie od 31 sierpnia 2020 roku do 30 czerwca 2023 roku. Prezentacja i więcej informacji o projekcie na stronie: www.umww.pl/rehabilitacja-po-udarach.

Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

61-714 Poznań al. Niepodległości 34 e:mail rzecznik@umww.pl tel. 61 626 66 72