Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara

Dodano przez MOPS Kalisz, 2016-03-10 09:15:35

Do 29 marca można składać oferty w Konkursie Mikrodotacji Wielkopolska Wiara. W ramach Konkursu można otrzymać dofinansowanie nawet do 5 000 zł!

Oferty w konkursie mogą składać:

  • młode organizacje pozarządowe, tzn. zarejestrowane najwcześniej 18 miesięcy do dnia złożenia Oferty, z rocznym budżetem nieprzekraczającym 25 tys. zł,
  • nieformalne grupy mieszkańców, złożone z minimum 3 osób, planujące działania na rzecz społeczności lokalnej,
  • grup samopomocowe, czyli grup działających na rzecz swoich członków.

Szansę na dofinansowanie mają inicjatywy oddolne m.in. edukacyjne, kulturalne, ekologiczne, sportowe. Wszystkie pomysły mieszczące się w jednym z obszarów wymienionych w art. 4 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Działania te, w dowolnej formie np. warsztatów, spotkań, targów, mogą być kierowane do społeczności lokalnej, dzieci, młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych itp.

Dodatkowo młode fundacje i stowarzyszenia mają szansę pozyskać środki na wzmocnienie swojej organizacji i zaplanowanie jej przyszłości. W ramach tego typu można sfinansować opracowanie planu rozwoju, a przy tym przeszkolenie kadry, remont biura, czy zakup sprzętu.

Każdy projekt musi przekładać na wzrost aktywności obywatelskiej, pozwalać mieszkańcom czuć realny wpływ na rozwiązywanie konkretnych problemów, dać im możliwość zaangażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej.

Oferty należy składać w generatorze dostępnym w zakładce http://pisop.org.pl/generator/.

Więcej informacji: kliknij tutaj.