Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

lNFORMACJA

Dodano przez MOPS Kalisz, 2020-05-07 14:12:12

INFORMACJA

dotycząca wniosków o dofinansowanie wydatków na zakup przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych ze środków PFRON (np. pieluchomajtek, cewników, aparatów słuchowych, aparatów do leczenia bezdechu sennego, balkoników, wózków inwalidzkich).

 

W związku z występującym stanem epidemii oraz wprowadzonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.05.2020 r. poz. (792) § 12 ust. 4 informujemy, iż w przypadku braku możliwości dołączenia do wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w wyroby medyczne, kopii zrealizowanego zlecenia, potwierdzonej za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, wprowadza się do odwołania możliwość dołączenia do wniosku potwierdzonej kopii dokumentu potwierdzającego odbiór wyrobu medycznego, który zawiera unikalny numer identyfikacyjny nadany przez system informatyczny Narodowego Funduszu Zdrowia, wystawionego przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne wraz z fakturą określającą cenę nabycia
z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup.