Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

Miasto Kalisz uruchomiło kolejne mieszkanie chronione.

Dodano przez MOPS Kalisz, 2019-01-31 13:47:46

Nowo utworzone mieszkanie chronione, usytuowane jest przy ul. Widok, na parterze kamienicy, w niewielkiej odległości od centrum miasta. Przeznaczone dla 6 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, przede wszystkim z niepełnosprawnością intelektualną. W styczniu br. zamieszkały już pierwsze osoby.
Mieszkanie chronione składa się łącznie  z 4 pokoi jedno- i dwuosobowych. Do wspólnego użytku jest kuchnia, jadalnia, pomieszczenie gospodarcze. W mieszkaniu są trzy łazienki. Jest ono dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych również z niepełnosprawnością ruchową. Mieszkanie jest w pełni wyposażone w niezbędne meble, sprzęt gospodarstwa domowego,  telewizor, komputer, drukarkę, sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy oraz konieczne artykuły i przedmioty codziennego domowego użytku.
W mieszkaniu chronionym będą wspólnie zamieszkiwać nieposkrewnione ze sobą osoby, ale mamy nadzieję, ze stworzą one “rodzinę”, w której jako członkowie będą sobie pomagać i wzajemnie się wspierać. Z dotychczasowych doświadczeń czerpanych z funkcjonujących w mieście Kaliszu mieszkań chronionych wynika, że w mieszkaniach chronionych panuje rodzinna, ciepła atmosfera, zapewniająca bezpieczeństwo  osobom w nich przebywających. Pobyt w nich daje możliwość przedłużenia mieszkańcom aktywność społeczną i dalsze funkcjonowanie w środowisku lokalnym, przy wsparciu i pomocy opiekunów. Tym samym opóźnia się lub wręcz zastępuje konieczność skierowania tych osób do instytucjonalnych form pomocy całodobowej, jakimi  są domy pomocy społecznej.
 
Ogłoszony konkurs przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dał możliwość pozyskania środków finansowych na uruchomienie kolejnego w mieście Kaliszu mieszkania chronionego, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie mieszkań chronionych oraz programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".
Miasto Kalisz otrzymało dotację z budżetu państwa w wysokości 100.000,00 zł na utworzenie mieszkania chronionego w lokalu wyznaczonym z zasobów Miasta Kalisza, co stanowiło 50% całkowitych kosztów realizacji zadania. Pozostałą kwotę 100.000,00 zł Miasto przeznaczyło z własnych środków. Łączne koszty na remont i wyposażenie mieszkania chronionego wyniosły 200.000,00 zł.

Uroczyste otwarcie mieszkania chronionego odbyło się 30 stycznia 2019 roku, w którym uczestniczyli Włodarze naszego Miasta - Pan Krystian Kinastowski - Prezydent Miasta Kalisza, Pan Grzegorz Kulawinek - Wiceprezydent Miasta Kalisza, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kalisza- Pani  Karolina Pawliczak, Pani Marzena Wojterska - Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, przedstawiciele delegatury Wielkoplskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Pani Ewa Nadera i Pani Monika Jankowiak.
Symbolicznego przecięcia wstęgi wspólnie dokonali Prezydenci Miasta Kalisza, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu i jeden z pierwszych mieszkańców.

W Kaliszu funkcjonują cztery mieszkania chronione, obecnie trzy z nich są usytuowane w kamienicach, będących w zasobach Miasta Kalisza.
Wszystkie mieszkania chronione prowadzone są przez Miejski Ośrodek Pomocy Sołecznej w Kaliszu.

zdj. Iwona Cieślak