Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

Międzynarodowa Kampania „16 Dni Akcji Przeciw Przemocy Ze Względu na Płeć” w dniach od 25 listopada do 10 grudnia 2018r.

Dodano przez MOPS Kalisz, 2018-11-26 11:07:59

    Już wkrótce, między 25 listopada a 10 grudnia rozpocznie się 27 edycja międzynarodowej Kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”, zainicjowanej w 1991 roku i koordynowanej przez Center for Women's Leadership (CWGL). W 2018 roku tematem przewodnim kampanii jest „Koniec z przemocą ze względu na płeć w świecie pracy”. Umiejscowienie kampanii w tych dniach służy podkreśleniu faktu, że przemoc ze względu na płeć stanowi naruszenie praw człowieka. Po raz kolejny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej włączył się w obchody Kampanii, która będzie polegać na przeprowadzeniu wielu działań informacyjno – edukacyjnych skierowanych do mieszkańców miasta Kalisza.
    Działania w ramach Kampanii skierowane są zarówno do najmłodszych, młodzieży, a także mężczyzn i kobiet. W tych dniach odbędzie szereg wydarzeń których celem jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć. Do uzyskania informacji, pomocy i wsparcia specjalistów MOPS w Kaliszu zachęcać będą sami pracownicy rozdając ulotki i informatory, a także udzielając podstawowych informacji o osobach i miejscach, gdzie można liczyć na specjalistyczną pomoc.
    Obchody Akcji „16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć”
 są okazją do edukowania całej lokalnej społeczności w zakresie problematyki przemocy
w rodzinie. Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu można będzie spotkać w wielu kaliskich instytucjach, a ich znakiem rozpoznawczym będą białe wstążki które symbolizują sprzeciw przemocy wobec kobiet. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu pojawią się w Poradni Terapii Uzależnień
i Współuzależnienia, Poradni Multimed, Pierwszym Urzędzie Skarbowym, Biurze Świadczeń Rodzinnych, Powiatowym Urzędzie Pracy, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W tych miejscach zorganizowane będą stanowiska informacyjne o działalności i funkcjonowaniu schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie
i schroniska dla osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Pracownicy będą szerzyć wiedzę
o przemocy w rodzinie i zachęcać do skorzystania z konsultacji ze specjalistami pracującymi
w obszarze przemocy.
    W ramach profilaktyki w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzone będą warsztaty szkolne skierowane do uczniów szkół podstawowych. Planowane zajęcia będą realizowane przez cały rok szkolny. W związku z promowaniem wśród młodzieży postaw sprzeciwu wobec przemocy oraz kształtowania poczucia pełnej świadomości zagrożeń wynikających z występowaniem zjawiska przemocy zaproszono także młodzież ze szkół średnich na wizytę studyjną do schronisk tutejszego Ośrodka, w celu przedstawienia działalności placówki. Również przewidziane są warsztaty przeprowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu w związku z narastającym problemem jakim jest dostępność dopalaczy i środków psychoaktywnych, które często powodują niełatwe relacje interpersonalne. Ponadto zaplanowano szkolenie dla rodzin objętych opieką asystenta rodziny w celu promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci i poszerzenia wiedzy jak radzić sobie z agresją werbalną i niewerbalną. W ramach prowadzenia działań skierowanych do różnych grup zawodowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostaną również zorganizowane warsztaty pt. ”Interwencja w przypadku przemocy w rodzinie z uwzględnieniem dziecka krzywdzonego, które są kierowane
do pracowników kaliskich instytucji, którzy na co dzień w swojej pracy spotykają się z problemem jakim jest przemoc w rodzinie.
    Wszystkie zaproponowane działania mają na celu poszerzenie wiedzy społeczeństwa nt. zjawiska przemocy, miejsc w których można uzyskać specjalistyczną pomoc w trudnej sytuacji, a także uwrażliwić innych, by postawa bierności wobec faktu krzywdzenia drugiej osoby, nie była akceptowana. Obchody Kampanii 16 Dni  są okazją do edukowania na temat zjawiska przemocy w rodzinie całą lokalną społeczność, nie tylko po to, żeby unikać problemu, ale także po to, żeby każdy nauczył się reagować. Pracownicy MOPS w Kaliszu w czasie trwania Kampanii zachęcać będą  do szukania pomocy w przypadku doznawania krzywdy.
    Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu zapraszają wszystkich do włączenia się w działania w ramach Kampanii. Jednocześnie apelując o postawę obywatela społecznie odpowiedzialnego, który zjawisku przemocy mówi kategoryczne NIE.