Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

Międzynarodowa Kampanii "16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć" w Kaliszu

Dodano przez MOPS Kalisz, 2021-11-25 14:59:32

Kalisz od ponad 13 lat, co roku, przyłącza się do Międzynarodowej Kampanii "16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć" i organizuje w mieście różnorodne formy działań, mające na celu podnoszenie świadomości społecznej z obszaru przemocy oraz przedstawienie  lokalnej oferty kompleksowej pomocy dla całych rodzin uwikłanych w przemoc. Podniesienie świadomości społecznej ma również na celu wyrażanie braku akceptacji dla wszelkich form przemocy i uwolnienia społeczeństwa od mitów i stereotypów, które ciągle jeszcze są mocno zakorzenione w naszym środowisku.

W okresie od 25 listopada do 10 grudnia 2021 roku odbędzie się szereg działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do mieszkańców naszego miasta, m.in.:

- warsztaty psychologiczne z zakresu profilaktyki przemocy skierowane do rodzin objętych pomocą asystenta rodziny. Celem warsztatów jest wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych stosowanych wobec dzieci, rozwijanie umiejętności interpersonalnych rodziców z dziećmi;

- przygotowane ulotki i plakaty zostaną rozpowszechnione w kaliskich szkołach;

- w ramach współpracy z oświatą, do dyrektorów kaliskich szkół zostanie wysłana własnego autorstwa prezentacja o tematyce przemocy w rodzinie, celem wykorzystania jej przez wychowawców na lekcjach wychowawczych;

- wspólne oglądanie filmu o tematyce przemocy w rodzinie przez pracowników i  mieszkańców schronisk a po jego emisji dyskusja o filmie;

- informacja o kampanii i podejmowanych przez MOPS w Kaliszu działaniach zostały rozesłane do lokalnych mediów, m.in. na stronę Radia Centrum

 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza do włączenia się w akcję 16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć połączoną z kampanią "Make love not przemoc", którą rozpoczynamy 25 listopada 2021 roku. 

https://www.dropbox.com/sh/irtuvr4lgqqnp7k/AACiO4o8JYyJejAgnyWMexzNa?dl=0