Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Miejskiej Społecznej Rady

Dodano przez MOPS Kalisz, 2024-02-27 14:20:42

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu  informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Miejskiej Społecznej  Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Kandydata na członka Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych mogą zgłaszać działające na terenie miasta Kalisza organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Każdy uprawniony podmiot może zgłosić jednego kandydata na członka Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Zgłoszenia zawierające krótką charakterystykę kandydata wraz
z uzasadnieniem należy przesłać pocztą lub składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Graniczna 1,  w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Urzędowy Województwa Wielkopolskiego w dniu 22 lutego 2024r.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym składającym się z 5 osób powołanych spośród przedstawicieli działających na terenie Miasta Kalisza organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Do zakresu działania Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych należy:

  1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
    • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
    • realizacji praw osób niepełnosprawnych;
  2. opiniowanie projektów   programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  3. ocena realizacji programów;
  4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta Kalisza pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.