Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

Ministerialny Program- "Opieka wytchnieniowa – edycja 2021"

Dodano przez MOPS Kalisz, 2021-06-01 09:12:10

Miasto Kalisz, za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu, po raz pierwszy podjęło się realizacji, w ramach Funduszu Solidarnościowego, Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa- edycja 2021".


Celem programu "Opieka wytchnieniowa -edycja 2021" jest odciążenie rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki takiemu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad niepełnosprawnym bliskim członkiem rodziny, będą dysponować wolnym czasem, który mogą zagospodarować dla siebie. Czas ten może być przeznaczony na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw osobistych, urzędowych, etc. Jest to bardzo ważny aspekt usługi wytchnieniowej dla opiekunów sprawujących, nierzadko, całodobowo opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, co znacznie obciąża ich kondycję psychofizyczną.
Opieka wytchnieniowa, jako opieka dzienna, będzie sprawowana w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, maksymalnie 4 godziny w danym dniu. Usługę będą świadczyły osoby, posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Program "Opieka wytchnieniowa- edycja 2021" adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
- dziećmi do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniem równoważnym.Osoby korzystające z opieki wytchnieniowej nie ponoszą odpłatności.

Szczegółowych informacji udziela Pani Natalia Bukowiecka pod nr telefonu 506 162 493, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00