Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

Oddział Dzienny Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu p.n. Centrum Wsparcia Seniora „Od nowa"

Dodano przez MOPS Kalisz, 2021-07-21 10:09:38

    W związku z oczekiwaniem mieszkańców Miasta Kalisza w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu został utworzony Oddział Dzienny Domu Pomocy Społecznej pod nazwą Centrum Wsparcia Seniora „Od nowa".
    Placówka dziennego pobytu przeznaczona jest dla 20 osób, które z powodu choroby i wieku wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie może takowej pomocy zapewnić. Placówka zapewnia uczestnikom 8 godzinny pobyt (7.00 do 16.00) zaspokajając uczestnikom potrzeby bytowe, terapię zajęciową, świadczenie opiekuńcze. Realizuje potrzeby uczestników w aspekcie kulturalnym rekreacyjnym, towarzyskim oraz zapewnienia wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek). Organizowana terapia zajęciowa (arteterapia, muzykoterapia) trening funkcjonowania w życiu codziennym, gimnastyka umysłu (indywidualna i grupowa terapia funkcji poznawczych — pamięci języka myślenia itp.) silwioterapia, treningi relaksacyjne zapewniające wsparcie w utrzymaniu sprawności fizycznej i psychicznej. Dojazd uczestników do placówki jak i powrót do domu odbywa się w zakresie własnym bądź rodziny.
    Korzystanie ze świadczeń w w/w oddziale jest odpłatne, a odpłatność ustalana jest na podstawie Uchwały Nr XXXIX/574/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 21.05.2021r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Oddziale Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przy ul. Winiarskiej 26.
    Skierowanie uczestnika poprzedzone musi być złożeniem wniosku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu przy ul. Graniczna 1, bądź za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Do wniosku należy dołączyć dokumenty dotyczące dochodów osoby ubiegającej się o skierowanie do Dziennego Domu np. decyzją ZUS lub innego organu przyznającego świadczenie. Wydanie stosowanej decyzji administracyjnej kierującej i ustalającej odpłatność poprzedzone jest rodzinnym wywiadem środowiskowym przez pracownika socjalnego MOPS w Kaliszu.