Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

ostatni dzień „Akcji 16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć” i „Make Love Not Przemoc”

Dodano przez MOPS Kalisz, 2021-12-10 10:05:01

Kampania 16 Dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć kończy się w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka. W dniu 10 grudnia 1948 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło powszechną Deklarację Praw Człowieka – akceptowany przez społeczność międzynarodową  katalog uprawnień jednostki. Poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej jest uznawane za podstawę sprawiedliwości i pokoju na świecie, a rolą państwa jako instytucji jest ochrona owych praw.

Koncepcja praw człowieka zakłada, że każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, wynikające z godności człowieka. Prawa te są: niezbywalne (nie można się ich zrzec) , nienaruszalne (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią regulowane), naturalne i niepodzielne.  

Na mocy Deklaracji stwierdzono, że wszyscy ludzie są wolni i równi pod względem godności i praw. Każdemu człowiekowi, bez względu na pochodzenie, kolor skóry, płeć etc. przysługuje prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa. Obywatelom zagwarantowana została ochrona ich życia prywatnego, pobytu na terytorium rodzimego kraju (wraz z prawem do obywatelstwa) i swoboda przemieszczania się. Zwrócono uwagę na prawo do sądu. Każdy może również zawrzeć związek małżeński po uzyskaniu pełnoletności. Oprócz tego zagwarantowano ochronę takich praw jak: prawo do własności, wolności zgromadzeń i stowarzyszeń, udziału w rządzeniu państwem, prawo do ubezpieczenia społecznego, dostępu do pracy wraz z wypoczynkiem, do ochrony zdrowia i pomocy społecznej, prawo do nauki i uczestnictwa w życiu kulturalnym.

#MakeLoveNotPrzemoc #16DniPrzeciwPrzemocyzeWzględuNaPłeć #ROPS16Dni #SWW16Dni #Wielkopolskaprzeciwprzemocywobeckobiet #Wielkopolska16Dni #białawstążka

Sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego