Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

PIKNIK DLA KLUBOWICZÓW

Dodano przez MOPS Kalisz, 2017-09-11 12:42:38

Klub Integracji Społecznej działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu, realizuje działania umożliwiające udzielenie indywidualnym osobom i rodzinom pomocy między innymi w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej oraz w powrocie do pełnienia ról społecznych.

 W ramach pomocy dla samoorganizowania się i integrowania osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych w Klubie Integracji Społecznej odbywają się spotkania różnych grup wsparcia m.in.

  • grupa osób długotrwale bezrobotnych
  • uczestnicy Programu Aktywizacja i Integracja
  • uczestnicy Programu Razem Skuteczniej
  • uczestnicy projektu socjalnego Jestem zdrowy, bo wiem...
  • uczestnicy grupy Aktywny Senior
  • uczestnicy zajęć indywidualnych i grupowych dla osób uzależnionych
  • i współuzależnionych.
  • grupa wsparcia dla osób z depresją
  • grupa wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.
  • grupa wsparcia dla matek samotnych.


 W celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w/w grup oraz w celu integracji ich członków w dniu 7 września 2016 r. zorganizowano PIKNIK INTEGRACYJNY DLA KLUBOWICZÓW. Piknik odbywał się w Lesie w Winiarach.
 Uczestników imprezy w imieniu Dyrektora MOPS Eugenii Jahury przywitała Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Violetta Owczarek oraz zaproszony na spotkanie w-ce Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza Edward Prus.
 Zamiarem zorganizowanego pikniku było uczenie tolerancji i wzajemnego szacunku, promowanie zdrowego stylu życia wśród osób korzystających z pomocy Klubu Integracji Społecznej, a także wskazanie możliwości organizacji rekreacyjnego, rodzinnego spędzania czasu wolnego, edukacja przyrodnicza i reintegracja społeczna.
 Podczas radosnej biesiady uczestnicy mieli okazję do wspólnej zabawy i śpiewu przy akompaniamencie na keyboardzie w wykonaniu Waldemara Przyłęckiego.
 
 Teren na potrzebę spotkania bezpłatnie udostępniło Nadleśnictwo Kalisz z siedzibą w Szałem, które umożliwiło także rozpalenie grilla, a poczęstunek ufundowały dwa lokalne Zakłady Mięsno – Wędliniarskie.