Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo

Dodano przez MOPS Kalisz, 2017-06-29 11:47:53

Usługi te świadczone są w miejscu zapewnionym przez wykonawcę lub w mieszkaniu świadczeniobiorców i polegają na uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, wsparciu psychologiczno – pedagogicznym. Ponadto zapewniają dzieciom i młodzieży dostęp do zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i rehabilitacyjnych, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do takich zajęć w podmiotach leczniczych, placówkach oświatowych i innych w wystarczającym zakresie.

Bezpośrednim realizatorem w/w usług w II półroczu br. jest Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka "PAPILIO" SP. z o. o. z siedzibą w Kaliszu Al. Wojska Polskiego 2a i "MEDIKOR" z siedzibą w Kaliszu Al. Wojska Polskiego 80.

Pomoc w powyższej formie przyznawana jest decyzją administracyjną po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, który ma na celu ustalenie sytuacji osobistej, dochodowej i zdrowotnej rodziny. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne. Odpłatność jest uzależniona od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie ( zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych – DZ. U. Z 2005r nr 189 poz.1598 z późn. zm.).

Wniosek o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz druk do wypełnienia przez lekarza neurologa lub psychiatrę wskazujący rodzaj koniecznej terapii dla dziecka można otrzymać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Graniczna 1a (wejście od ul. Dobrzeckiej), pokój nr 1 (informacja) tel. 506-161-964 lub pobrać WNIOSEK.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
506-161-549
506-161-755