Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

Praca - pracownik socjalny

Dodano przez MOPS Kalisz, 2020-10-08 11:15:03

    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu poszukuje osób posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.
Oferujemy interesującą, pełną wyzwań pracę, której wykonywanie przynosi wiele  satysfakcji.
Nie wymagamy doświadczenia zawodowego.
Warunkiem niezbędnym jest natomiast spełnienie przez kandydatów niezbędnych wymagań w zakresie wykształcenia, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Wykształcenie – spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków
        a) dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
        b) ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
        c) ukończone do dnia 31 grudnia 2013r. studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków:
- politologia
- polityka społeczna
- pedagogika
- pedagogika specjalna
- psychologia
- socjologia
- nauki o rodzinie
d) ukończone do dnia 01 maja 2004r. studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia bez względu
na rodzaj specjalności.


Zapewniamy pomoc pracownika socjalnego na początkowym etapie wykonywanie obowiązków służbowych, wsparcie merytoryczne, a także pracę w zgranym, pełnym zaangażowania  zespole.

Do obowiązków osoby  zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie przede wszystkim
świadczenie szeroko pojętej  pracy socjalnej, a także analiza i ocena zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.

Osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych ( wymagana  kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub kolegium uprawniającego do wykonywania zawodu pracownika socjalnego) w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Obywatelska 4, bądź drogą mailową na adres: mops.doa@mops-kalisz.pl.
Do dokumentów aplikacyjnych prosimy dołączyć podpisane Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu w sprawie przetwarzania danych osobowych zgodnie  z przepisami RODO, zamieszczone na stronie Biuletynie Informacji Publicznej MOPS w Kaliszu.