Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

Praca z osobami uzależnionymi w Klubie Integracji Społecznej

Dodano przez MOPS Kalisz, 2016-05-30 10:46:07

W ramach pracy socjalnej z osobami lub grupami społecznymi narażonymi na negatywne skutki wykluczenia społecznego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu organizuje spotkania informacyjno – edukacyjne dla osób uzależnionych w Klubie Integracji Społecznej przy ul. Granicznej 1A.

Są to spotkania zarówno grupowe jak i indywidualne konsultacje dla uzależnionych od alkoholu, narkotyków , dopalaczy, hazardu, leków oraz innych używek i substancji psychoaktywnych. Edukacja ta ma na celu uświadomienie czym jest problem uzależnienia i umożliwienie uzyskania zmian w funkcjonowaniu osób i rodzin poprzez utrzymanie abstynencji oraz redukcję ryzyka uzależnienia. Efektem realizowanych w Klubie Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej spotkań jest znaczny wzrost motywacji osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego w placówkach leczenia uzależnień.

Zajęcia prowadzone są przez dwóch certyfikowanych specjalistów terapii leczenia uzależnień: Marcina Waselę i Błażeja Małeckiego w poniedziałki w godzinach 15.30 – 18.00 i czwartki w godzinach 14.00 – 15.30.

Uczestnicy spotkań dowiadują się czym jest uzależnienie, jak rozwija się choroba alkoholowa, w jaki sposób można się uzależnić i zdobywają umiejętności społeczne poprzez trening asertywności.

Osoba uzależniona, która we własnym zakresie nie może przezwyciężyć własnych trudności życiowych zostaje zobligowana do zawarcia kontraktu socjalnego, który jest podstawą do przyznania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

kontrakt socjalny

Pracownicy socjalni z rejonów opiekuńczych dostrzegają efekty wspierania osób z problemem uzależnienia, ponieważ coraz więcej podopiecznych korzysta z tej formy wsparcia co jednocześnie przyczynia się do poprawy funkcjonowania rodzin objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.