Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

Program Aktywizacja i Integracja 2016

Dodano przez MOPS Kalisz, 2016-12-09 14:54:30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu zrealizował Program Aktywizacja i Integracja (PAI). w okresie od 18.04.2016r. do 03.12.2016r.

Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) miała na celu rozwinięcie umiejętności –kompetencji społecznych oraz powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego uczestników w szczególności poprzez poradnictwo specjalistyczne, grupowe zajęcia warsztatowe oraz udział w grupach wsparcia.

W ramach Programu Aktywizacja i Integracja przeprowadzone zostały działania w zakresie aktywizacji, integracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej realizujących kontrakty socjalne osób bezrobotnych z dysfunkcjami powodującymi obniżenie szans na rynku pracy (alkoholizm, brak wykształcenia, itp..), osób bezrobotnych ,które cechuje brak lub znacząco obniżona motywacja do podjęcia pracy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu zaprosił do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja 20 osób, którym zorganizowano prace społecznie użytecznie w Domu Pomocy Społecznej, w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej, w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Realizacja programu przyniosła wymierne efekty ponieważ jeszcze przed zakończeniem programu 3 osoby podjęły stałe zatrudnienie na umowę o pracę. Osiągnięto założony cel Programu Aktywizacja i Integracja tj; nastąpił znaczny wzrost kompetencji społecznych i zawodowych uczestników programu.

Na zakończenie Programu Aktywizacja i Integracja organizatorów i uczestników zaproszono na konferencję podsumowującą wszystkie etapy programu. Podczas konferencji uczestnicy podzielili się własnymi wrażeniami, zdobytą wiedzą i zaangażowaniem, które może poskutkować powrotem na rynek pracy.