Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA (PAI)

Dodano przez MOPS Kalisz, 2017-08-30 14:00:36

Od dnia 11 lipca 2017 roku 20 osób długotrwale bezrobotnych uczestniczy w Programie Aktywizacja i Integracja (PAI), którego działania mają na celu aktywizację zawodową oraz integrację społeczną.

Program jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu działający we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu.

W Programie Aktywizacja i Integracja udział biorą osoby bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujące kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, dla których Urząd Pracy ustalił III profil pomocy.

Działania realizowane w ramach PAI mają na celu aktywizację zawodową i integrację społeczną. W zakresie AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ uczestnicy Programu wykonują prace społecznie użyteczne w wymiarze 10 godzin tygodniowo w różnych jednostkach na terenie miasta Kalisza, natomiast w zakresie INTEGRACJI SPOŁECZNEJ osoby biorące udział w Programie uczestniczą w organizowanych przez MOPS zajęciach integracyjnych, których celem jest nabycie umiejętności kształtowania aktywnej postawy w życiu społecznym oraz zawodowym. Warsztaty prowadzone przez doradców zawodowych, psychologów, pracowników socjalnych i asystentów rodziny realizowane są również w wymiarze 10 godzin tygodniowo.

Realizacja Programu trwa 2 miesiące, tj. do 10 września 2017 roku.

Po zakończeniu udziału w PAI każdy uczestnik może:

- zostać skierowany przez Urząd Pracy do ponownego udziału w programie na okres do 6 miesięcy,

- zostać skierowany do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej,

- ponownie przejść procedurę ustalenia profilu pomocy; w przypadku zmiany profilu zostanie odpowiednio dostosowany indywidualny plan działania oraz przedstawiona propozycja pomocy.


Przewidywane korzyści dla osób biorących udział w Programie Aktywizacja i Integracja:

  •     wsparcie psychologiczne, terapeutyczne, prawne,
  •     zdobycie umiejętności komunikacyjnych,
  •     odzyskiwanie wiary we własne możliwości,
  •     podniesienie motywacji do dokonywania zmian,
  •     zdobycie nowych kwalifikacji lub ich podniesienie,
  •     zdobycie umiejętności zawodowych,
  •     zwiększenie szans powrotu do aktywności zawodowej,
  •     powrót do życia społecznego,
  •     wzmocnienie prawidłowego funkcjonowania rodziny.Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2017 r. poz. 1065 ze zm.).