Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

Program Aktywizacji i Integracji

Dodano przez MOPS Kalisz, 2015-05-06 09:37:33

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu rozpoczął realizację Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) który ma na celu rozwinięcie umiejętności – kompetencji społecznych oraz powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego uczestników poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, grupowe zajęcia warsztatowe oraz grupy wsparcia, jak również udział w pracach społecznie użytecznych.

W ramach Programu Aktywizacji i Integracji przeprowadzone zostaną działania w zakresie aktywizacji i integracji dla 35 osób bezrobotnych, które cechuje brak lub znacząca obniżona motywacja do podjęcia pracy, dla których Powiatowy Urząd Pracy określił III profil pomocy, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i realizujących kontrakty socjalne.

Program ma na celu:
- rozwinięcie, bądź wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej,
- zapobieganie procesom wykluczenia społecznego,
- podniesienie jakości życia uczestników Programu,
- podniesienie samodzielności w funkcjonowaniu w życiu rodzinnym i społecznym,
- przywracanie możliwości lub zdolności uzyskania zatrudnienia lub innej aktywności zawodowej.