Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie

Dodano przez MOPS Kalisz, 2021-06-09 14:30:28

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu realizuje w 2021 roku Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

Udział w spotkaniach dla uczestników jest bezpłatny – został sfinansowany przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

Spotkania odbywają się w każdą środę w godzinach od 15.00 do 17.00 w Klubie Integracji Społecznej w Kaliszu ul. Graniczna 1 (wejście od ul. Dobrzeckiej).
Spotkania indywidualne, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie lub osobiście z prowadzącymi Program:
- Izabela Abkowicz – tel. 503 414 651, MOPS ul. Graniczna 1, budynek C, pokój nr 101,
- Elżbieta J. Marczyńska – tel. 506 162 271, MOPS ul. Obywatelska 4, pokój nr 5

Oddziaływania korekcyjno –edukacyjne są kierowane do:

* osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno - edukacyjnych;
* osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych;
* osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno - edukacyjnym, np. istnieje wobec nich podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie i prowadzona jest przez Zespół Interdyscyplinarny procedura Niebieskich Kart;
* osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, dla których oddziaływania korekcyjno - edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii.

Cele oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych:
*powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;
* rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
* kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;
* uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
* zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;
* zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;

Prowadzący program korekcyjno – edukacyjny:

* Program prowadzą wysokiej klasy specjaliści, posiadający doświadczenie w prowadzeniu programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie oraz udzielania pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie. Posiadają certyfikat Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc oraz certyfikat Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych specjalisty ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Podstawa prawna
*Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.

 
    Zapraszamy do udziału w programie korekcyjno - edukacyjnym już od czerwca 2021 roku.