Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

Projekt „Aktywny KIS”

Dodano przez MOPS Kalisz, 2021-07-14 13:58:59

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu przystąpił do realizacji Programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” Pozyskane środki finansowe z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu, zostały przeznaczone na projekt „Aktywny KIS”.

Projekt ten, skierowany jest do trzech grup społecznych: do osób długotrwale bezrobotnych, do seniorów i do osób uzależnionych. Aby zapobiec wykluczeniu społecznemu projekt "Aktywny KIS", umożliwi tym osobom dostępność do usług reintegracyjnych.

W ramach projektu "Aktywny KIS", Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu zorganizuje ciekawe szkolenia, warsztaty i spotkania dla uczestników.

Osoby bezrobotne będą mogły skorzystać ze szkolenia i uzyskać uprawnienia do wykonywania pracy w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej i starszej. Seniorzy będą mogli uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych o ciekawym tytule „Z wiekiem i pasją". Natomiast osoby uzależnione mogą zostać objęte fachową pomocą i wsparciem przez certyfikowanych terapeutów uzależnień.

Wszyscy uczestnicy projektu będą mogli wziąć udział w warsztatach zdrowego odżywiania, w zajęciach TAI-CHI, w warsztatach w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a także będą mogli zgłębić swoją wiedzę na temat spółdzielni socjalnej.

Całkowita wartość projektu wynosi 64.219,69 zł, w ramach programu zostały pozyskane środki w kwocie 57.797,72 zł a wkład własny wynosi jedynie 6.421,97zł,

Program stanowi jednocześnie instrument motywujący do wdrażania nowych metod pracy z osobami wykluczonymi oraz programów ich aktywizacji społecznej i zawodowej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

Dzięki przystąpieniu do Programu, Kaliski Kluby Integracji Społecznej działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, podniesie jakość swojej oferty na rzecz osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym.