Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

PROJEKT REHABILITACYJNY DZIECI Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM

Dodano przez MOPS Kalisz, 2019-11-28 10:21:06

    Mamy zaszczyt poinformować, że Ortopedyczno- Rehabilitacjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach WRPO 2014-2020, rozpoczął w marcu br. Realizację programu pn: " Upowszechnienie technologiczne wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim", nr projektu RPWP.07.02.02-30-0001/18.
    Proces rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem, opartym na wspomaganiu technologicznym, staje się wyzwaniem współczesnego postępowania terapeutycznego.
    Uzupełnienie wysiłków fizjoterapeuty przy pomocy zrobotyzowanego, technologicznie zaawansowanego sprzętu medycznego, min. lokomatu, G-eo, bieżni, platform i innych, służyć mają zgodnie z doświadczeniem wiodących ośrodków rehabilitacyjnych na świecie, odbudowaniu prawidłowego wzorca ruchu lokomocji dziecka. Dodatkowo wykorzystywanie wirtualnej rzeczywistości przybliża prowadzenie rehabilitacji do warunków zabawy i gry komputerowej, co zastąpi trudną, mozolną pracę dzieci i zespołu terapeutycznego.
    Rehabilitacja oraz zakwaterowania podczas jej trwania są bezpłatne, Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014-2020.
    Udział w programie mogą wziąć dzieci i młodzi dorośli między 5 a 21 rokiem życia, z województwa wielkopolskiego, u których rozpoznano mózgowe porażenie dziecięce.
    W ramach projektu uczestnicy będą dodatkowo korzystali z konsultacji lekarzy, fizjoterapeutów i psychologów, a ich rodzice będą mieli szanse skorzystać ze szkoleń dotyczących przyszłości funkcjonalnej u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym.
   
    Zapraszamy także na stronę internetowąo www.orsk.ump.edu.pl/wrpo, gdzie znajduje się formularz rejestracyjny w formie elektronicznej.
    W razie pytań zapraszam do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontaktmpd@orsk.ump.edu.pl oraz pod numerami telefonu ( 61) 831 01 78, 512 019 831.    Zgłoszenia do programu są przyjmowane:
 • za pośrednictwem strony www, poprzez wypełnienie i przesłania formularza zgłoszeniowego pod adres www.orsk.ump.edu.pl/wrpo,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie wypełnionego skanu druku zgłoszenia uczestnictwa na adres mailowy kwalifikacjempd@orsk.ump.edu.pl w temacie należy wpisać imie dziecka lub młodego dorosłego,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej poprzez przesłanie wypełnionego podpisanego druku zgłoszenia uczestnictwa na adres Szpitala: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W.Degi UM w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147, 61-545 Poznań z dopiskiem „kwalifikacje – MPD” - zalecony jest list polecony,
 • osobiście w siedzibie Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitala Klinicznego im. W.Degi UM w Poznaniu, w Kancelarii Szpitala – wejście G, parter pokój nr 24, w zamkniętej kopercie adresowanej na szpital z dopiskiem „kwalifikacje – MPD”.

DRUK FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO ORAZ ŚWIADOMEJ ZGODY ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE PROJEKTU WWW.PROJEKTMPD.ORSK.UMP.EDU..PL