Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

Projekt socjalny - „Rodzicu stań się lepszy”

Dodano przez MOPS Kalisz, 2017-09-06 10:26:35

    Pod takim hasłem w terminie od czerwca do sierpnia bieżącego roku odbywały się zajęcia warsztatowe dla samotnych rodziców. Projekt ten realizowany był przez Marię Plesiak - starszego pracownika socjalnego zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu oraz Martę Krzyżaniak – pracownika socjalnego zatrudnionego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach, w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych – specjalizacja II stopnia: praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo – wychowawczymi.
    Rozpoczęcie projektu poprzedzone było badaniami ankietowymi przeprowadzonymi przy pomocy asystentów rodzin, które miały na celu zbadanie problemów opiekuńczo – wychowawczych wśród rodziców samotnie wychowujących dzieci.
 Projekt realizowany był jednocześnie w dwóch miejscowościach – w Kaliszu oraz w Nowych Skalmierzycach. Celem projektu były działania mające na celu wzmocnienie i podniesienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych samotnych rodziców z miasta Kalisza oraz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
26 czerwca 2017r uczestnicy projektu wzięli udział w spotkaniu z pielęgniarką środowiskową – Iloną Sworowską, które miało na celu podniesienie świadomości na temat dbania o higienę osobistą oraz pokazać, jakie działania należy podjąć w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Podczas kolejnych warsztatów które miały miejsce 24 lipca 2017r uświadomiono uczestnikom zagrożenia, na jakie narażone są dzieci i młodzież. Spotkanie to poprowadził policjant - Łukasz Juszczak z Komisariatu Policji w Nowych Skalmierzycach. Podczas spotkania, które odbyło się 3 sierpnia 2017r z terapeutą uzależnień, który również jest pracownikiem socjalnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu - Błażejem Małeckim, uczestnicy zdobyli wiedzę na temat mechanizmów uzależnień. W dniu 7 sierpnia 2017r odbyło się wspólne spotkanie dla rodziców i dzieci z pedagogiem szkolnym Agnieszką Machlańską, podczas którego mogli przećwiczyć  umiejętności komunikacyjne i relacje między sobą. W dniu 10 sierpnia 2017r odbyło się spotkanie z psychologiem - Anną Wojtczak, pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. Zajęcia te miały charakter warsztatowy i były zorganizowane wspólnie dla rodziców i dzieci, a ich tematem była poprawa komunikacji, nabycie umiejętności chwalenia i rozwiązywania problemów oraz pokazanie różnych technik relaksacyjnych poprawiających radzenie sobie ze stresem. Ostanie zajęcia miały miejsce 18 sierpnia 2017r., które również odbyły się z psychologiem - Magdalena Skierką pracownikiem Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach. Podczas spotkania uczestnicy projektu dowiedzieli się o problemach związanych z wychowaniem dziecka od narodzin aż do dorosłości, jak poprawić komunikację w relacjach rodzic – dziecko oraz jak nauczyć się zachowań asertywnych.
Kulminacją działań, była wycieczka integracyjna dla uczestników projektu z Kalisza i Nowych Skalmierzyc. Uczestników projektu po najstarszym mieście Polski tj. po Kaliszu oprowadził – Krzysztof Kaczmarek przewodnik Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, który podzielił się z nami swoją niezwykle bogatą wiedzą i znajomością historii miasta. Wszyscy uczestnicy wycieczki byli zachwyceni widokami jakie mogli podziwiać z wieży ratuszowej Wycieczka była niezwykle interesująca, a jej zakończenie miało miejsce w kawiarni „Marysieńka”, której właścicielką jest Anna Sośnicka.
Zajęcia w ramach projektu socjalnego „Rodzicu stań się lepszy” przebiegały w miłej i sympatycznej atmosferze, a podczas ich trwania zawsze zapewniony był słodki poczęstunek oraz zimne i ciepłe napoje, dzięki sponsorom:
- kawiarni „Marysieńka” - lody
- Zakładowi Ochrony Przeciwpożarowej Iskra Bis Adam Brucki – kawa i ciasto
- Barowi „Smakosz” - kawa i ciasto
Beneficjenci bardzo pozytywnie ocenili przeprowadzone działania, wyrażają chęć kontynuowania zajęć. Bogaty program projektu pomógł im dostrzec i zrozumieć problemy, których na co dzień nie zauważali.
     Autorki projektu pragną podziękować przewodnikowi wycieczki oraz wszystkim prelegentom prowadzącym spotkania i warsztaty dla samotnych rodziców w ramach projektu socjalnego „Rodzicu stań się lepszy” tj.:
- Krzysztofowi Kaczmarkowi
- Błażejowi Małeckiemu
- Annie Wojtczak
- Ilonie Sworowskiej
- Łukaszowi Juszczakowi
- Agnieszce Machlańskiej
- Magdalenie Skierce