Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

Prowadzenie w 2022r. mieszkania chronionego w Kaliszu zgodnie z programem „ Za Życiem”

Dodano przez MOPS Kalisz, 2022-10-20 14:41:54

Miasto Kalisz informuje, że w 2022r. prowadzi mieszkanie chronione zlokalizowane w Kaliszu przy ul. Widok 17/3 dla 6 osób. Mieszkanie chronione powstało zgodnie z programem „Za Życiem”.

            Zadanie jest realizowane od 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. Z 2018 poz. 822), zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r. poz. 1062) - art. 4 ust. 1 i 2 z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy oraz zgodnie z działaniem 4.7 Uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

            Prowadzenie mieszkania chronionego należy do zadań Działu Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu.

W Kaliszu funkcjonuje łącznie 5 mieszkań chronionych, z tego cztery mieszkania wspierane dla osób z zaburzeniami psychicznymi, starszych i niepełnosprawnych, w tym jedno zgodnie z programem „Za Życiem”, oraz jedno mieszkanie treningowe. Stawki dotyczące odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym poszczególnych osób  są ustalane zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Kalisza Nr XXII/288/2012.