Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

Rekrutacja do kolejnego Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową

Dodano przez MOPS Kalisz, 2023-07-17 13:58:15

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu informuje, że rozpoczął rekrutację do kolejnego Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową

Realizacja programu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu informuje, że rozpoczął kolejną realizację Programu korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową w 2023r. Udział w spotkaniach dla uczestników jest bezpłatny – będzie sfinansowany przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Spotkania grupowe zaplanowano zgodnie z rekomendacjami nie rzadziej niż raz w tygodniu najczęściej w każdą środę od godziny 15.30 w pomieszczeniach Zespołu Interdyscyplinarnego w Kaliszu. Spotkania indywidualne, odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie lub osobiście z prowadzącymi program:
- Izabela Abkowicz – tel. 503 414 651, MOPS ul. Graniczna 1, budynek C, pokój nr 101,
- Elżbieta J. Marczyńska – tel. 506 162 271, MOPS ul. Obywatelska 4, pokój nr 5;

Zgodnie z programem zaplanowano 75 godzin zegarowych zajęć, w tym 30 zajęć indywidualnych i 45 zajęć grupowych dla 8 uczestników, które będą prowadzone przez 2 trenerów. Każdy z trenerów przeprowadzi łącznie po 60 godzin zajęć. Program zakłada rekrutację uczestników w okresie od 01.07.2022r. do 31.08.2022r., który stanowi część otwartą grupy. Dalszy planowany termin realizacji programu odbywać się będzie w okresie 01.09.2022 do 13.12.2022r. i będzie to część zamknięta grupy. W tym okresie nie będzie możliwości dołączenia chętnego uczestnika do grupy.

Program  zapewnia realizację następujących celów: a) powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy; b) rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie; c) kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie; d) uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy; e) zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie; f) zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy; g) uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych; h) edukowanie o alternatywnych względem przemocy sposobach komunikacji.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest podpisanie przez klienta kontraktu, który ustala zasady uczestnictwa w programie i jego ukończenia. Poprzez uczestnika programu rozumie się osobę, która podpisała kontrakt. Warunkiem ukończenia programu jest uczestniczenie w co najmniej 75% godzin zegarowych zajęć w danej edycji programu (zarówno grupowych, jak i indywidualnych przypadających na danego uczestnika). Frekwencja dla danego uczestnika jest obliczana w odniesieniu do całkowitej liczby godzin w ramach danej edycji programu, niezależnie od momentu dołączenia tego uczestnika do programu.