Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

Ruszyły prace społecznie użyteczne

Dodano przez MOPS Kalisz, 2017-06-20 14:56:21

Wprowadzony od dnia 1 listopada 2005r. nowy instrument aktywizacji społeczno-zawodowej, którym są prace społecznie użyteczne nadal stanowi istotny element aktywnych form pomocy na rzecz osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, które nie uzyskują zasiłku dla bezrobotnych oraz korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne stanowią ważny element w reintegracji społeczno-zawodowej osób korzystających z niektórych form pomocy społecznej, mający służyć wzmocnieniu kompetencji i postaw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

W dniu 19 czerwca 2017 roku w 16 kaliskich jednostkach pomocy społecznej oraz instytucjach statutowo zajmujących się działalnością na rzecz społeczności lokalnej, między innymi w szkołach, przedszkolach i urzędach, ruszyły kolejne prace społecznie użyteczne.
W mieście Kaliszu w bieżącym roku wykonuje je łącznie 30 bezrobotnych. Wymiar prac społecznie użytecznych to maks. 10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie.
Prace społecznie użyteczne to najczęściej prace porządkowe, ale zdarza się, że osoby bezrobotne szlifują swoje umiejętności wykonując lekkie prace biurowe. Korzystając z prac społecznie użytecznych, osoba długotrwale bezrobotna może zdobywać nowe doświadczenia zawodowe.
Wysokość świadczenia przysługującego w 2017 r. bezrobotnemu z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wynosi 8,10/godz.  Stawka należnego świadczenia za wykonywanie prac społecznie użytecznych jest waloryzowana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Świadczenie otrzymywane przez osobę bezrobotną nie jest wliczane do dochodu, z którego wynikają uprawnienia do korzystania z pomocy społecznej.
Prace społecznie użyteczne będą realizowane do 30.11.2017 roku.


Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065)
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2011 r. poz. 921)
  • ustawa z dnia 29 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz . U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.)