Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

Superwizja i szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Kaliszu

Dodano przez MOPS Kalisz, 2021-10-21 12:31:32

Szkolenie dotyczące „Wykorzystania aktualnych przepisów prawa w działaniach skierowanych na rzecz zatrzymania przemocy w rodzinie"

W dniach 30.09-2.10.2021r. podczas wyjazdowego szkolenia i superwizji członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kaliszu, zorganizowanego przez Urząd Miasta Kalisza, zaprezentowano temat aktualnych przepisów prawa obowiązujących od 30 listopada 2020r. ukierunkowanych na działania na rzecz zatrzymania przemocy w rodzinie.
Gruntownie omówiono procedurę postępowania w przedmiocie zobowiązania sprawcy przemocy do opuszczenia lokalu. Kompleksowo przedstawiono zatrzymanie sprawcy przemocy w rodzinie określone w art. 15a ustawy o policji. Dogłębnie przedyskutowano treść art. 11a ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, oraz art. 15a ust. 1 ustawy o policji i 18a ust. 1 ustawy o żandarmerii wojskowej. Zostały także całościowo rozważone przykładowe zachowania sprawcy uzasadniające zatrzymanie procesowe na podstawie art. 244 par. 1a kpk. Kompleksowo zaprezentowano zasady mieszanego procesu karnego. Pokazano aktywność sądu i stron w poszukiwaniu dowodów.
Zobrazowano podstawy prawa dowodowego, rodzaje dowodów i ich wartość w sprawach o przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie. Omówiono rolę dowodów prywatnych oraz sposób przeprowadzania dowodów w postępowaniu przygotowawczym i sądowym.

Spotkanie posłużyło wyposażeniu członków Zespołu Interdyscyplinarnego w wiedzę pozwalającą na znacznie efektywniejsze wykonywanie swoich obowiązków zawodowych, skuteczniejsze oddziaływanie na osobę stosującą przemoc i inicjowanie postępowań przed odpowiednimi organami. Szkolenie wyposażyło koordynatorów grup roboczych w szczegółową wiedzę dotyczącą przesłanek,i procedury wydania wobec sprawcy Przemocy w rodzinie nakazu/ zakazu natychmiastowego opuszczenia lokalu lub zbliżania.
Całościowo nakreślono proces zatrzymania sprawcy, w toku interwencji policji na podstawie przykładowych sytuacji. Skrupulatnie przedstawiono temat sytuacji wymagających przesłuchania małoletniego na Okoliczność stosowania przemocy w rodzinie. Podczas szkolenia kompleksowo poruszono temat formułowania pism procesowych, w szczególności zawiadomień o przestępstwie i możliw6ści składania zażaleń na postanowienia o odmowie wszczęcia bądź umorzeniu postępowania przez Zespól Interdyscyplinarny. Przekazana wiedza zostanie wykorzystana w trakcie pracy z rodziną. W szkoleniu uczestniczyło 20 przedstawicieli Zespołu Interdyscyplinarnego w Kaliszu tj. pomocy społecznej, policji, oświaty, ochrony zdrowia, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu, którzy na co dzień podejmują działania na rzecz rodziny uwikłanej w problem przemocy domowej.

Szkolenie prowadził Pan Adam Grochoła

- absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Słubicach. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Urzędzie Miasta i Gminy w Słubicach. Od 2012 r. prowadzi szkolenia dla podmiotów wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w. rodzinie. Współpracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Stowarzyszeniem na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia". Od 2017 r. wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.