Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

“Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”- edycja 2020

Dodano przez MOPS Kalisz, 2020-10-01 14:56:33

loga

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu informuje, że Miasto Kalisz pozyskało środki z Funduszu Solidarnościowego na realizuję Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej “Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”- edycja 2020, którego celem jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które mogą skorzystać w swoim miejscu zamieszkania z pomocy w formie:
1. usług opiekuńczych, obejmujących pomoc w zaspokajaniu podstawowych codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza, zapewnienie konktaktów z otoczeniem;
 - usługi opiekuńcze realizują wykwalifikowane opiekunki Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej;
2. specjalistycznych usług opiekuńczych, mających na celu wsparcie edukacyjno- terapeutyczne zmierzające do wielostronnej aktywizacji, dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności;
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym (m.in. przez terapeutów, pedagogów, psychologów, rehabilitantów) Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności- Orioniści, Dom Zakonny.
Pozyskane środki finansowe w kwocie 266 384,64 zł pozwolą objąć opieką dodatkowo około 70 osób w ramach usług opiekuńczych i 15 osób w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych.Zainteresowane osoby niepełnosprawne, prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Obywatelska 4 pod nr telefonu 62/757 45 10 lub z pracownikiem socjalnym wg miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej.