Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

Wizyta studyjna uczniów kaliskich szkół ponadgimnazjalnych w Schronisku dla ofiar przemocy w rodzinie

Dodano przez MOPS Kalisz, 2018-12-12 07:42:38

    Uczniowie kaliskich szkół ponadgimnazjalnych aktywnie włączyli się w Kampanię „16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć”. Odbyli wizyty studyjne w Schronisku dla osób i rodzin, będących ofiarami przemocy, Schronisku dla osób i rodzin, będących w stanie kryzysu oraz w mieszkaniach chronionych, które są niebywałą okazją dla młodych ludzi, aby poznali oni funkcjonowanie naszej jednostki, zdobyli wiedzę dot. zjawiska przemocy w rodzinie i nauczyli się reagować w przypadku, gdy ktoś krzywdzi drugą osobę. Głównym celem jest również uwrażliwieni młodzieży na to, czym jest przemoc i gdzie można uzyskać profesjonalną pomoc.
Do tej pory w Schronisku dla ofiar przemocy w rodzinie i siedzibie Zespołu Interdyscyplinarnego gościliśmy młodzież z Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych, I liceum Ogólnokształcące oraz II Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu. Kolejne wizyty pozostałych szkół w naszym Ośrodku są już zaplanowane.
Uczniowie podczas wizyty w naszym Ośrodku, mieli okazję:
- zapoznać się ze specyfiką realizowanych przez jednostkę zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udzielanych form pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie;
- dowiedzieć się, czym jest procedura „Niebieskiej Karty” oraz jaką rolę pełni Zespół Interdyscyplinarny w Kaliszu;
- zdobyć podstawową wiedzę nt. rodzajów i mechanizmów przemocy w rodzinie;
- porozmawiać z osobami specjalizującymi się w pomocy osobom, będącym ofiarami przemocy w rodzinie, tj. pracownikami socjalnymi i psychologami zatrudnionymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu, którzy chętnie odpowiadali  na nurtujące młodzież pytania.