Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

Wizyta studyjna w spółdzielni socjalnej w Gołuchowie

Dodano przez MOPS Kalisz, 2016-09-06 10:29:25

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu w okresie od kwietnia do grudnia 2016r. realizuje na rzecz osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej Program Aktywizacja i Integracja.

Celem programu jest rozwinięcie umiejętności kompetencji społecznych oraz powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego uczestników.

W ramach programu prowadzone są działania w zakresie aktywizacji oraz integracji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, objętych kontraktami socjalnymi.

W ramach działań z zakresu integracji społecznej w dniu 30.08.2016r. uczestnicy programu przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zostali zaproszeni do wizyty studyjnej w Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „A-Z” w Gołuchowie.

Osoby bezrobotne biorące udział w Programie miały możliwość praktycznego zapoznania się z funkcjonowaniem podmiotu ekonomii społecznej jakim jest między innymi gołuchowska spółdzielnia socjalna. Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest przede wszystkim prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków w celach społecznej i zawodowej reintegracji. Oznacza to, że spółdzielnia socjalna musi prowadzić działalność gospodarczą, ale zysk osiągany z tej działalności nie jest celem samym w sobie, a środkiem do realizacji celów statutowych. W Gołuchowie od 2012r. z dużymi sukcesami funkcjonuje Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna pod nazwą Zajadalnia. Jej działalność obejmuje:

  • usługi pocztowe na terenie gminy(głównie na zlecenie samorządu)

  • organizację imprez

  • catering

Podczas wizyty w Gołuchowie uczestnicy programu skosztowali gorący posiłek sporządzony przez członków Spółdzielni Socjalnej „Zajadalnia” .

W czasie prelekcji z dużym zaangażowaniem dopytywano Prezesa Spółdzielni Pana Mirosława Maruszewskiego o praktyczne i formalne strony zakładania podmiotu ekonomii społecznej. Podczas spotkania powstawało wiele pomysłów na założenie przez uczestników projektu własnej spółdzielni socjalnej.

Po wizycie studyjnej w ramach integracji społecznej osoby bezrobotne miały możliwość zwiedzenia zespołu pałacowo - parkowego w Gołuchowie. Między innymi zwiedzono zamek z ekspozycją zabytkowych wnętrz i dzieł sztuki oraz z bliska podziwiano zagrodę żubrów.