Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

Współpraca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z CARITAS Diecezją Kaliską

Dodano przez MOPS Kalisz, 2018-04-16 10:44:49

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu uczestniczy w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,  realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ( FEAD ).
 Wsparciem w postaci nieodpłatnego przekazania gotowych artykułów spożywczych pochodzących z Programu FEAD mogą być objęte osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria dochodowe wynikające z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej - określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej i rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, które wynosi 634 zł. (200% = 1268,00 zł ) - dla osoby samotnie gospodarującej i 514 zł. (200% = 1028,00 zł.) - dla osoby w rodzinie.
 Osoby korzystające z pomocy w imieniu Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu – Eugenii Jahury zostały zaproszone do udziału w spotkaniach edukacyjnych oraz w warsztatach kulinarnych, które w dniach 11 kwietnia 2018r. i 12 kwietnia 2018 r przeprowadził CARITAS Diecezji Kaliskiej.
 W spotkaniach tych uczestniczyło 25 Seniorów, 30 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz inne osoby korzystające z pomocy Klubu Integracji Społecznej.
 W ramach wsparcia w zakresie zwiększenia wymiaru pomocy żywnościowej odbyły się warsztaty dotyczące zdrowego żywienia, edukacji ekonomicznej, oszczędzania żywności oraz praktyczne porady kulinarne.
 Osoby korzystające z pomocy uczestniczyły między innymi w wykładach oraz warsztatach pt.:
    1. „Przeciwdziałanie marnowaniu żywności” - Przemysław Mikołajczyk
    2. „Gospodarowanie budżetem własnym” - Przemysław Mikołajczyk
    3. „Prawidłowe odżywianie”. „Warsztaty dietetyczne” – Magdalena Przybyłowska
    4. „Sztuka gotowania” – warsztaty praktyczne – Tomasz Prus
Na zakończenie spotkania uczestnicy Programu mieli okazję do integracji przy wspólnym stole i spożywania samodzielnie przygotowanych, bardzo smacznych posiłków.
Daniem głównym był Boeuf strogonow z. kluseczkami i warzywami, którego smak i przepis przyrządzania z pewnością na długo pozostanie w pamięci uczestników Programu.