Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

Współpraca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z innymi podmiotami w rozwiązywaniu problemów społecznych mieszkańców Kalisza

Dodano przez MOPS Kalisz, 2017-12-05 09:06:48

 To tytuł piątkowej konferencji, której celem było podsumowanie najważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez MOPS w Kaliszu  w 2017 roku we współpracy z innymi  jednostkami i organizacjami działającymi w obszarze pomocy społecznej. W spotkaniu uczestniczyła wiceprezydent Karolina Pawliczak, która podkreśliła znaczenie poruszanych tematów, doceniając jednocześnie dobrą i szeroką  współpracę  między różnymi podmiotami.

- Bez was nie byłoby skutecznej pracy socjalnej. Jestem przekonana, że każde dobro, które czynimy razem, przekłada się na budowę lepszego świata – powiedziała witając zaproszonych gości Eugenia Jahura, dyrektor MOPS w Kaliszu.

W pierwszej kolejności zaprezentowany został projekt ”Równi na starcie” finansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany – po raz pierwszy w  partnerstwie MOPS w Kaliszu z organizacją pozarządową: fundacją „Z Godnością”. Koordynator projektu Witold Ulatowski (MOPS w Kaliszu) przedstawił główne założenia i cel projektu, w tym m.in. podejmowanie działań prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalnej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w przypadku dzieci, a także w domach pomocy społecznej w przypadku osób starszych i niepełnosprawnych (całkowita wartość projektu to 1.515.830,74 zł w tym dofinansowanie 1.440.039,20 zł).

W ramach projektu powstał m.in. ośrodek krótkotrwałego pobytu dla 20 osób niesamodzielnych (np. z chorobami Alzheimera, Parkinsona, innymi problemami neurologicznymi) wymagających wsparcia.
Szczegółowych  informacji o powstaniu i funkcjonowaniu Ośrodka „Bursztyn” udzieliła Ewa Goździewicz reprezentująca fundację „Z Godnością”.

O mieszkaniach chronionych  jako alternatywie dla instytucjonalnych form pomocy mówiły Izabela Abkowicz i Magdalena Marciniak (MOPS w Kaliszu), dostrzegając potrzebę tworzenia przejściowych form pomocy między instytucją a samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku.

Działalność Klubu Integracji Społecznej MOPS w Kaliszu na rzecz aktywizacji osób starszych zaprezentowały Krystyna Krzywda i Arleta Łączyńska (MOPS w Kaliszu). Uczestnicy konferencji mieli okazję usłyszeć, jak szeroki i różnorodny jest wachlarz inicjatyw podejmowanych w stosunku do seniorów (m.in. liczne spotkania okazjonalne, warsztaty kulinarne, wyjazdy rekreacyjne i wycieczki edukacyjne, spotkania z ciekawymi osobami, udział w imprezach kulturalnych).

O współpracy między Powiatowym Urzędem Pracy a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaliszu w obszarze aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób bezrobotnych mówiły Donata Woźniak (PUP w Kaliszu) i Anna Chodyła (MOPS w Kaliszu ). Obie panie zaprezentowały Program Aktywizacji Integracji oraz program „Razem Skuteczniej”.

Przedstawiciel Sądu Rejonowego w Kaliszu Anna Zdunek oraz Marcin Wasela (MOPS w Kaliszu) zapoznali obecnych na  spotkaniu z  tematyką współpracy w zakresie realizacji prac na cele społeczne osób skazanych.

Kolejnym poruszonym tematem były działania MOPS na rzecz osób i rodzin dotkniętych problemem uzależnień, który przybliżyli Marcin Wasela i Błażej Małecki  (MOPS w Kaliszu).

Na zakończenie konferencji zaprezentowano współpracę na rzecz osób ubogich i przewlekle chorych korzystających z różnego rodzaju usług opiekuńczych oraz z pomocy w formie żywności. Wagę współpracy w tym zakresie przybliżyły przedstawicielki MOPS w Kaliszu: Violetta Owczarek i Katarzyna Fluder.

Uczestnicy konferencji mieli okazję więc przekonać  się, jak wiele nowych działań i zadań podejmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z  innymi jednostkami i  organizacjami  działającymi  w Kaliszu.