Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA
kis_aktywni

Program "Aktwni w KIS"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu w roku 2022 zrealizował projekt „Aktywni w KIS” w ramach programuMinisterstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”. Projekt był skierowany do trzech grup społecznych: do osób bezrobotnych, osób uzależnionych/współuzależnionych oraz repatriantów Realizacja Programu miała na celu umożliwienie zwiększenia dostępności dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do usług reintegracyjnych.

Osoby bezrobotne skorzystały ze szkoleń kucharz oraz magazynier z obsługą wózka widłowego. Głównym założonym celem spotkań dla repatriantów było pozyskanie kompetencji umożliwiających pełną adaptację w środowisku polskim, adaptację w środowisku lokalnym i wprowadzenie uczestników grupy w życie naszego miasta. Ponadto dużą uwagę skupiono na pozyskiwaniu umiejętności interpersonalnych , wzmacnianiu samooceny i motywacji uczestników. Natomiast osoby uzależnione i współuzależnione objęte były terapią grupową i indywidualną, utworzona została grupa samopomocowa.Uczestnicy mieli możliwość skorzystania ze wsparcia doradcy zawodowego, aby wybrać dla siebie odpowiednią ścieżkę zawodową. Ponadto większość uczestników skorzystała z wyjazdu kulturalnego do miasta Łodzi, gdzie podziwiali muzea oraz uczestniczyli w spektaklu w Teatrze Wielkim. . Uczestnicy projektu mieli również możliwość odwiedzenia dwóch spółdzielni socjalnych. Obie zajmujące się branżą gastronomiczną. Pobyt w nich przybliżył uczestnikom funkcjonowanie spółdzielni socjalnych.

Całkowita wartość projektu wyniosła 60.365,83zł, w ramach programu zostały pozyskane środki w kwocie 54.320,00 zł a wkład własny wyniósł jedynie 6.045,83zł.

Program stanowi jednocześnie instrument motywujący do wdrażania nowych metod pracy z osobami wykluczonymi oraz programów ich aktywizacji społecznej i zawodowej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

Dzięki przystąpieniu do Programu, Kaliski Klub Integracji Społecznej działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, podniósł jakość swojej oferty na rzecz osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym.